Kammarkollegiet

Kammarkollegieavtalet angående Mediabyråavtal (annonsverktyg) med Ref. nr. 23.3-10136-2021-004. Annonsverktyget samt support för detta tillhandahålls av Mhub Saas AB (fd Timecut).

Vid frågor kontakta gärna direk Mhub SaaS AB på: