Marknadsföring

5 anledningar varför telemarketing är bra för uppföljning av din kampanj

Daniel Nilsson

5 anledningar varför telemarketing är bra för uppföljning av din kampanj


För små och nya företag kan det vara svårt att slå sig in på marknaden. Det finns en uppsjö med företag på alla sorters marknader och att hitta kunder, samt att bli uppmärksammad kräver idag det lilla extra. Marknadsföring är svårt och det gäller att hitta rätt metod för sitt företag.

Vad är telemarketing?

Telemarketing är en form av marknadsföring via telefonen och innebär inte alltid försäljning. Det kan vara en form av metod för att marknadsföra inbjudningar, besöksbokning för säljare eller uppföljning av reklamutskick. Telemarketing passar även utmärkt för marknads- eller kundundersökningar, exempelvis för att ta reda på hur kunderna uppfattar företagets produkter, image och profil. Det går också att kartlägga tänkbara kunder, deras köpvanor eller behov av nya och utvecklade produkter. Telemarketing kan vara ett väldigt bra sätt för att hitta potentiella kunder. Genom att anlita ett företag inom telemarketing går det att få fram telefonlistor till den utvalda målgruppen.  


Direktutskick

Direktutskick kan vara sådan reklam som man får i sin brevlåda. Det finns olika typer av direktreklam, adresserad och oadresserad reklam. Om man adresserar sina kunder kan man nå en specifik målgrupp och stärka relationen med dessa kunder och få dem att känna sig mer speciella. Det går att anpassa reklamen så den blir mer pricksäker vilket är bra för att vårda kundrelationerna. Oadresserad reklam är lämplig då man vill nå ut till fler och skaffa nya kunder. Den är mer generell och till för att nå ut till en bredare målgrupp. Som företag får man göra den bedömningen om man vill försöka nå ut till nya kunder eller satsa på sina befintliga.


Vid en kampanj i form av direktutskick är det viktigt att göra analys både innan och efter utskicket. Detta på grund av att man innan vill få in information om en tänkt målgrupp, vilket kan handla om information om vad det är för människor som bor i just det området. Efter utskicket är det viktigt för att ta reda på hur det gick för kampanjen. Telemarketing är ett väldigt bra sätt för att ta reda på vilket resultat kampanjen fick.


  1. Öka försäljningen

Genom informationen man har tillhandahållits får man veta hur kampanjen gick och kan därmed se om kunderna gillade det eller inte. Att använda sig av direktutskick och telemarketing kan på så sätt öka försäljningen eftersom det innebär att man levererar högklassig service till sina kunder. Eftersom företaget kommer i kontakt med nya kunder via direktutskicket kan uppföljande telemarketing innebära att kunderna är mer villiga att ta emot informationen bättre vilket leder till ökad försäljning.


  1. Bädda för nästa succé

Genom att vara noga och följa upp resultatet på kampanjen innebär det att vid nästa kampanj så behöver man inte spendera lika mycket pengar för att få samma effekt. Genom att ha hittat en bra målgrupp och veta vilka det som är intresserade av produkterna kommer följande kampanjer att bli mer träffsäkra. Informationen man samlat in, som till exempel vem det var som handlade, om säljmaterialet fungerade som åsyftat eller om det varit några problem, är kunskap som är avgörande för att utforma nästa kampanj.


  1. Företagsutveckling

Företag som är duktiga och snabba med att följa upp hinner ofta genomföra förändringar innan konkurrenterna hinner. Genom att göra analyser innan och efter byggs en erfarenhetsbank upp med en fungerande uppföljningsmodell som är utformad för att passa företagets egna produkter eller tjänster.


  1. Kundvård

Att skaffa nya kunder är betydligt svårare än att få gamla kunder att handla igen. Det är därför avgörande för ett företags fortlevnad att behålla gamla kunder, genom att ringa till kunden efter en affär för att kontrollera att allt fungerat som det ska, är ett effektivt sätt att få kunden att känna sig uppmärksammad och genom det känna sig nöjdare. Det går även då att rätta till eventuella misstag och säkerställa en god kundupplevelse.


  1. Generera resultat

Syftet med kampanjen är att öka försäljningen och uppmärksamma om företaget. Om man inte följer upp kampanjen vet man ju inte om man fått det resultat man hade i åtanke. Genom att målgruppen kampanjen var riktad mot intervjuas går det att få fram vilket genomslag kampanjen hade, hur många som tog del av den och hur många som faktiskt köpte produkterna eller tjänsterna.Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.