Direktmarknadsföring

Utskick

Marknadsföring

Därför är direktmarknadsföring både billigare och bättre för mindre företag

Daniel Nilsson

Därför är direktmarknadsföring både billigare och bättre för mindre företag

Direktmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som riktar sig direkt till en segmenterad målgrupp, vanligtvis via mail. Direktmarknadsföring kan även ske som fysiska utskick, telemarketing, riktad reklam, med mera. Den här typen av marknadsföring innehåller ofta uppmaningar som ska locka mottagaren att utföra en viss handling, till exempel, att besöka en hemsida eller att utföra ett köp. Den här metoden säkerställer att du kan nå större framgång med dina utskick och kampanjer samtidigt som du kan lägga mindre resurser på marknadsföring. Direktmarknadsföring är därför ett särskilt bra verktyg för mindre och nystartade företag. På grund av att utskicken ofta innehåller uppmaningar blir resultaten dessutom enkla att mäta och du kan anpassa sina kampanjer så att de blir ännu mer framgångsrika. I månadens blogginlägg kommer vi fokusera på direktmarknadsföring från ett mindre företags perspektiv. Varför borde detta vara din strategi och vad kan du vinna?

Direktmarknadsföring skapar interaktion utan att du behöver använda en tredje part (exempelvis tv-kanaler, tidningar eller annan media)

När du använder dig av direktmarknadsföring så vänder du dig till din specifika målgrupp utan någon mellanhand. Genom att undvika inblandning av en tredje part resulterar det automatiskt i ekonomisk besparing.  Faktum är att det inte är lönsamt för alla typer av företag att samarbeta med en tredje part. Till exempel, så skulle ett nyöppnat lokalt bageri kunna göra reklam i en dagstidning men genom att göra detta bara nå ut till en slags målgrupp och missa andra. Det är ofta mer lönsamt att skapa kampanjer som riktar sig direkt till en målgrupp och erbjuda något som lockar dem till handling, såsom ett välkomsterbjudande.

Du behöver skapa färre utskick eftersom de är mer träffsäkra

En stor fördel med direktutskick är att deras träffsäkerhet. Målgruppen är redan identifierad och dessutom har du identifierat vad som skulle kunna locka just dessa individer till handling. Det gör det enklare att framgångsrikt omvandla främlingar till kunder. För ett mindre nystartat företag är detta särskilt viktigt eftersom du vill hitta en trogen kundgrupp snabbt och spara in på dina kostnader.

Skapa ett arbete med CRO

CRO är ett begrepp som ofta används när du pratar om att förbättra marknadsföringsstrategin. Begreppet står för "Conversion Rate Optimization” och innebär att du skapar en strategi som ska boosta kampanjer genom att mottagaren omvandlas från intresserade till kund. CRO är därför ett mätningsverktyg på hur lyckad marknadsföringsstrategin är.  Direktmarknadsföring och CRO är i grunden två olika typer av marknadsföringsstrategier med många likheter. Genom att kombinera direktmarknadsföringens träffsäkerhet med CROns uppmanande till handling når du ut till fler kunder.

Enklare för dig att mäta din framgång och lära dig av dina misstag

En av fördelarna med direktmarknadsföring är att det är en mätbar marknadsföringsstrategi. Detta är av största vikt för mindre företag eftersom varenda utgift i form av pengar eller tid som går till marknadsföringsbudgeten behöver vara en väl avvägd investering. Till skillnad från större företag har du sällan råd att göra misstag. Genom att kampanjerna är spårningsbara och enkelt kan följas upp kan du se hur framgångsrika de faktiskt varit. Du kan också be de individer du kontaktat att svara på frågor i efterhand för att få en bild av deras upplevelse. På detta sätt kan du skräddarsy dina framtida kampanjer efter målgruppens tankar och åsikter och bli ännu mer framgångsrik i din direktmarknadsföring.

En personlig marknadsföringsstrategi

Något som blivit allt viktigare för kunder är att företag är personliga och lätta att relatera till. Detta är av största betydelse för mindre företag som ofta verkar på en lokal nivå eller riktar sig till en väldigt begränsad målgrupp. Direktmarknadsföring är därför en bra strategi då den är personlig och ger dig en direktkontakt med din valda målgrupp där du kan anpassa innehållet efter dem. Den personliga känslan gör att kunder återkommer och värvar nya kunder eftersom de identifierar sig med företaget. Detta är en av direktmarknadsföringens största fördelar och det är framför allt gynnsamt för ett litet företag. Mindre företag är nämligen ännu mer beroende av att kunderna har en positiv bild av deras verksamhet.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.