Direktmarknadsföring

Direktreklam för nybörjare – en kort introduktion

Redaktionen

Direktreklam för nybörjare – en kort introduktion

Direktreklam används ofta av företag och organisationer som inte har så stor marknadsföringsbudget och ger ofta snabba och goda resultat. Men varför är direktreklam så effektivt? Och hur gör man egentligen för att få konverteringar till köp? I denna text går vi igenom allt du behöver veta om direktreklam.

Direktreklam är ett populärt och ofta väldigt effektivt sätt för företag och organisationer att nå ut med sitt budskap till kunder eller medlemmar. Direktreklam är marknadsföring där budskapet går direkt till mottagaren. Exempel på metoder som används inom direktreklam är telefonsamtal, dörrknackning, sms, mejl, riktade reklamer på tv eller internet, flygblad och kuponger i posten. Målet med direktreklam är att skapa direkt handling hos mottagaren som resulterar i någon form av mätbara resultat. Det kan ofta röra sig om att mottagaren köper något av företaget eller att organisationen får fler nya medlemmar. Många gånger ska det alltså leda till ett ”klick” eller någon annan typ av handling – men hur gör man då för att få fram det där klicket? Just det, samt annat grundläggande med direktreklam, kikar vi närmare på neda.

Vad kan du förvänta dig

När man gör en marknadsstrategi och planerar sin marknadsföring är det viktigt att veta vad man kan förvänta sig. För att kunna uppskatta sina resultat är det viktigt att träffa mitt i prick med rätt målgrupp. Annars är det som tar emot din direktreklam inte mottagliga för ditt budskap, då det inte intresserar dem.

Här har vi valt ut fem fördelar med direktreklam jämfört med andra sorters marknadsföring:

1.     Riktad marknadsföring

Med direktreklam når du direkt fram till den kund du valt ut – alltså till en viss målgrupp. Med rätt målgrupp i fokus ser du resultat. Direktreklam leder ofta till ett uppsving för affärerna eftersom att dina kunder faktiskt nås av budskapet och ges chans att till exempel köpa varan som man gör reklam för. Detta förutsätter dock att ni gjort er hemläxa och först gjort noggrann research för att vara säker på att er riktade reklam når ut till rätt personer. Ju mer man segmenterar sin målgrupp, desto mer resultat kan man förvänta sig av det man skickar ut. Med hjälp av adresserade direktutskick kan du få fram konkreta målgrupper som är intresserade av ditt utbud. Om du exempelvis har en djuraffär, kan du få fram listor över hundägare som bor i närområdet av din butik.  På så vis kan du skicka ut erbjudanden till just dem.

2.     Mer kostnadseffektivt!

Direktreklam leder ofta till samma, eller till och med ännu bättre, resultat som de stora reklamkampanjerna. Detta beror på att direktreklam är direkt riktad till potentiella kunder eller medlemmar. Direktreklam är det kostnadseffektiva sättet att hålla sig inom en mindre marknadsföringsbudget och fortfarande se goda resultat. För mindre eller nystartade företag eller organisationer med en liten budget är direktreklam det bästa och kanske enda alternativet.

3.     Ökar försäljningen till gamla och nuvarande kunder!

Personlig och rätt riktad direktreklam, framför allt när den sker via till exempel e-post, är ett enkelt sätt att hålla kontakten med dina kunder. Eftersom relationen med dina kunder redan är etablerad så ger personlig kommunikationen ofta ökad försäljning. På samma sätt går det via direktreklam att förnya relationen med gamla kunder som glömt bort dig och behöver påminnas.

4.     Stärker kundens lojalitet till företaget eller organisationen!

Även här spelar den personliga aspekten av direktreklam in. Med hjälp av personlig direktreklam så skapas snabbt och enkelt starka band mellan kunden och företaget eller organisationen. Ett sådant band kan till exempel skapas genom att kombinera direktreklamen med olika sorters bonusprogram (som många matbutiker gör), som till exempel rabatterbjudandet, medlemsförmåner eller inbjudningar till olika event.

5.    Ett enkelt sätt att mäta sin framgång!

Direktreklam är ett effektivt sätt att kontinuerligt hålla koll på hur dina varor eller tjänster uppfattas av kunderna. Genom att mäta och analysera resultat från marknadsföringen så kan du anpassa direktreklamen så att du är säker på att den når ut till målgruppen. Eftersom det är enkelt att mäta resultat så kan du finslipa på detaljerna och testa dig fram för att hitta nya marknader och målpubliker.

Så gör du direktreklam själv i liten skala

Nu är du bara några enkla steg från att starta upp din egen kampanj inom direktreklam! Det första steget är att skapa en kontaktlista över din målgrupp, det vill säga de personer som du vill att ditt budskap ska nå ut till. Alternativt så kan man köpa adresslistor med personer som passar in på en specifik segmentering för direktreklam via post. Därefter är det dags att välja den kanal som du vill använda för din reklamkampanj. Exempel på digitala populära kanaler är e-post och Instagram. Sedan är det dags att skapa själva innehållet. Om det rör sig om ett mejl så är det viktigt tänka på detaljer så som rubrik, typsnitt, olika ikoner och bilder. Varje sak som finns med i mejlet bör finnas där av en anledning. Starta kampanjen! Skicka iväg mejlet till kontaktlistan eller lägg ut annonsen på Instagram. Har du tagit fram material för ett direktutskick med en byrå, så sker allt detta automatiskt, inklusive själva utskicket. Kom ihåg att välja rätt tidpunkt för när ditt budskap skickas ut. Tidpunkten kan ha stor inverkan på hur många mottar din reklam.

Du når rätt direkt

Oavsett om man använder sig av direktreklam eller annan typ av marknadsföring så är det av högsta vikt att göra ordentligt med förarbete och att planera sin reklamkampanj in i minsta detalj. Den stora skillnaden mellan direkt och indirekt reklam är att vid indirekta reklamkampanjer så är målgruppen ofta större och inkluderar en stor mängd personer som med hög sannolikhet inte kommer att öka försäljningen eller höja medlemsantalet. Vid direktreklam går det ofta snabbare att se de positiva resultaten av sin reklamkampanj. Både när det gäller intäkter och konverteringar i form av klick eller besök i butiken.Redaktionen

Vi på redaktionen skapar intressanta artiklar som hjälper dig att göra bättre och smartare direktmarknadsföring.