No items found.

Fakta du kanske inte visste om reklam

Daniel Nilsson

Fakta du kanske inte visste om reklam

Visste du att reklam idag är hela tio gånger mer utbrett än den var för tio år sedan? Reklam idag kanske inte alltid kommer i tryckt form eller på en tv-skärm. Det finns i våra sociala medier och i miljöer där vi kanske inte ens reflekterar över att vi exponeras för reklam. Sättet att kommunicera sitt budskap är ett företags överlevande strategi eftersom man med rätt typ av reklam har möjlighet att påverka attityder, värderingar och till med beteenden hos konsumenter.

Det finns mängder av olika typer av reklam, bland annat marknadsföring online och via e-mail. Även direktreklam har fått ett rejält uppsving under senare år. Med en handfull utvald kul fakta, ger vi i denna artikel en inblick i den allmänna branschen och hur det funkar.

Spännande fakta om tryck och distribution

Reklamens värld är fascinerande och handlar mycket mer om psykologi än vad man kan tro. All typ av reklam utformas för att komma åt människors undermedvetna eller medvetenhet, oavsett om det handlar om att köpa nya kläder eller djurfoder.

Dock finns det naturligtvis reklam som inte alls går hem hos målgruppen. För att företag ska lyckas med sin kampanj och marknadsföring måste de först kartlägga målgruppen och veta var de vistas, vilka värderingar de har och andra segmenteringsalternativ. Här är en del intressant fakta om distribution och tryck:

·       Statistik visar att för varje dollar man investerar i marknadsföring i tryck (som tidningar, fysisk reklam och liknande) förväntas ge en återbetalning på hela 3,94 dollar.

·       Det så kallade OBS-värdet för en trycksak innebär uppmärksamheten den faktiskt får. För oadresserade trycksaker ligger OBS-värdet generellt på 53 %. Av denna andel är det sedan 57 % som faktiskt läser hela trycksaken och utav dem 29 % som använder sig av informationen/erbjudandet.  En faktor till att direktreklam har så högt OBS-värde är att konsumenten själv kan välja när denne vill ta till sig budskapet.

·       Nästan 50 % av alla tidningar som publiceras gör det på fredagar, lördagar eller söndagar. Intresset för att köpa tidningar är lägst på onsdagar.

Kul fakta om reklam

Visste du att reklamfilmerna som Super Bowl producerar årligen är så populära och humoristiska att tittare faktiskt stannar kvar vid teven endast för att se klart reklamen? Eller att:

·       Cirka 4 300 miljarder (!) kronor används i reklamsyfte varje år.

·       American Psychological Association har rapporterat att barn under åtta år inte förstår reklamen utan istället tror att det som sägs är sanning, korrekt fakta och opartisk information.

·       Forskare har flera gånger kommit fram till slutsatsen att reklam med många smala kvinnor i exempelvis underklädesreklamer påverkar många unga tjejer till den grad att de utvecklar anorexia.

·       När företag gör reklam för barn använder de oftast äldre skådespelare än målgruppen. Ska reklamen riktas mot åttaåringar är skådespelarna oftast runt elva eller tolv år. Detta är medvetet eftersom de yngre barnen ser de äldre som förebilder.

·       En stor del av dagens barn och ungdomar är idag uppkopplade till någon typ av media med annonser hela nio timmar per dag. Så mycket reklam har människan aldrig varit utsatt för tidigare. (Det finns dock strikta regler för marknadsföring till barn hos Konsumentverket.)

Informationen ovan påvisar att reklam har stor påverkan på oss. För företag som vill marknadsföra sig finns det därför många sätt att dra nytta av detta.

Ett alternativ är att göra reklam i sociala medier, som på Facebook, genom influencers på Instagram och genom att skicka ut reklam via e-post. Men många målgrupper vistas inte i det klimatet utan måste nås via andra kanaler.

Äldre personer använder sällan mobilen lika flitigt som dagens 20-åringar. Då behöver företag istället fundera över vart informationen bäst hamnar. Exempelvis som ett fysiskt brev i brevlådan.

Det finns ett exempel på ett företag som skapade ett fysiskt utskick som var utformat att veckla upp sig när brevet väl skjutits in under ytterdörren. När personerna som fick reklamen kom hem och öppnade dörren stod det en låda på hallmattan. Värt att nämna är att företaget i fråga sålde larmutrustning och var verksamma inom säkerhetssektorn. Det ville visa personerna hur enkelt det är att ta sig in i deras hem.

Oavsett om du vill marknadsföra dig i tryck eller online är det viktigt att göra en noggrann kartläggning om eventuella kunders behov, köpvanor, ålder, värderingar och åsikter. Ju mer information man har om sin målgrupp, desto lättare blir det att ta fram den rätta typen av reklam, oavsett om det handlar om direktreklam i tryck eller att betala en influencer för att marknadsföra produkter på Instagram.Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.

No items found.