Utskick

Direktmarknadsföring

Hur direktutskick kan öka försäljningen – 5 anledningar till att fysisk interaktion fortfarande är relevant

Daniel Nilsson

Hur direktutskick kan öka försäljningen – 5 anledningar till att fysisk interaktion fortfarande är relevant

I takt med att vår värld blir alltmer digitaliserad har den fysiska interaktionen mellan företag och kund hamnat i skymundan. Idag kan kunder enkelt handla över nätet men även i fysiska affärer har den fysiska interaktionen blivit åsidosatt genom snabbkassor och automatiserad kundtjänst. Detta gäller även marknadsföring som allt oftare sker över sociala medier eller mail. Trots smidigheten i det digitala finns det faktiskt många som längtar tillbaka till tiden då man hade mer personlig kontakt med varandra. Det är inte ovanligt att man känner sig bortglömt och osedd som kund på grund av den växande digitaliseringen. Här kan den som arbetar med direktutskick vinna mycket. Genom att ligga steget före sina konkurrenter och erbjuda en fysisk dimension i sin kundkontakt, kan man öka både lojalitet och köpkraft.


Ett brev ”lever längre” än ett mail.

En av de mer uppenbara anledningarna till att fysiska direktutskick är så framgångsrika är den långa levnadslängden. Ett mail kan tas bort på en halv sekund, man behöver ibland inte ens ha läst igenom ämnesraden innan det är raderat. För att kasta bort ett fysiskt utskick behöver man i stället gå bort till soptunnan och i många fall även leta fram pappersåtervinningen. Det gör att fysiska utskick ofta blir liggande hemma hos folk eller företag, och har större kraft att påverka även i framtiden. Dessutom kan andra personer som råkar få syn på utskicket då de är på besök dra nytta av informationen. Denna spontana interaktion kan ske på ett helt annat sätt än då man skickar ett mail eftersom man sällan får chansen att titta i en annan persons inkorg.

Förstärker känslan av mänsklig interaktion

Vi människor är fysiska varelser som lever i en fysisk värld, och det är naturligt för oss att interagera i den världen. Men i och med att digitaliseringen gjort interaktion möjlig på helt andra plattformar och på helt nya sätt har den mänskliga kontakten i många fall gått förlorad. Det finns en hel del individer som tycker att det är synd och som upplever digitaliserad interaktion som opersonlig. Genom att introducera en fysisk dimension i sina marknadsföringskampanjer kan man nå sina kunder på fler sätt och skapa en djupare relation.

Når ut till fler

Direktutskick kan vara ett mycket positivt kommunikationssätt, särskilt för de företag som har kundsegment i olika demografiska delar av befolkningen. Då gäller det att bredda sin marknadsföringsstrategi så att den passar även äldre individer som kanske inte använder datorn eller telefonen lika mycket som yngre. Här kan man med de fysiska direktutskicken bredda sin räckvidd och sin träffsäkerhet.

Engagerar fler sinnen

Ett fysiskt utskick bör vara designat för att fånga uppmärksamhet och informera mottagaren om något som denna kan ha intresse av. Det kan man lyckas lika väl med då man skickar ett mail till sin målgrupp. Men brevet har något som mailet saknar: en materiell dimension. Mottagaren kan känna på det, hålla i det och dofta på det. Allt detta kan man använda för att förstärka sin marknadsföring och skapa mer engagemang hos sina kunder. Utskick som är menade att öka kundens medvetenhet om en närliggande skönhetsbutik kan välja att integrera ett litet doftprov för att mottagaren ska förknippa butiken med en viss doft. Utskick som ska locka mottagaren att besöka den närliggande spelbutiken kan vara designade som ett pussel i sig självt. När det kommer till att aktivera mottagarens sinnen är det endast fantasin som sätter gränser, och här har man en mängd extra faktorer att styra över jämfört än vid digital marknadsföring.

Brev kan designas för att förstärka ett budskap

Då man sätter ihop ett nyhetsbrev som ska skickas ut till flera olika kunder per mail lägger man självklart tid på designen och innehållet. Detta bör vara utformat för att fånga mottagarens intresse och uppmärksamhet samtidigt som det uppmanar till handling. Det är dock så, att man aldrig kan ha kontroll över hur mottagaren kommer att läsa mailet. Man vet inte vilken skärm de öppnar det på, man vet inte hur ljusstyrkan eller färgåtergivningen är. Detta kan göra att designen upplevs som en annan då mailet mottages. Vid direktutskick har man en helt annan kontroll över budskapet. Eftersom utskicket kommer att tas emot på samma sätt av alla mottagare kan man enklare styra över designen. Utskicket kan utformas så att ett visst budskap förstärks och därmed kan man säkerställa att man verkligen lyckas lyfta fram det allra viktigaste.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.