Marknadsföring

Marknadsföring i olika kanaler – nå ut till fler genom att synas

Daniel Nilsson

Marknadsföring i olika kanaler – nå ut till fler genom att synas

Alla företag – oavsett storlek, år på nacken och bransch – drar nytta av marknadsföring om den är strategiskt riktad och genomförd. Rätt riktad marknadsföring är intresseväckande och manar till handling, samtidigt som den ger målgruppen relevant information om produkten eller tjänsten. Att inte på något sätt marknadsföra sitt företag innebär förlorade möjligheter till kommunikation och nätverkande som kan leda till försäljning. Strategisk marknadsföring handlar helt enkelt om att synas i sammanhang där det är relevant och där företagets målgrupp befinner sig.

Definiera målgrupp

Ett mycket viktigt steg i marknadsföringsprocessen är att definiera sin målgrupp. Ett företag kan ha fler än en målgrupp beroende på vilka produkter eller tjänster det erbjuder. Vissa delar av utbudet kan vara lämpade för en målgrupp medan andra delar är avsedda för en annan. Därför bör marknadsföringen av en specifik produktgrupp vara anpassad till den definierade målgruppen.

För företag som säljer produkter direkt till konsumenter är det vanligt att ange målgrupper i demografiska termer, det vill säga till exempel kön, ålder, geografiskt område, utbildningsnivå och socioekonomisk status. Genom att fastställa vilket problem företagets produkt eller tjänst löser för personer som faller inom just denna grupprofil, faller det sig mer intuitivt att skapa marknadsföring som tilltalar dessa personer.

Marknadsföring i sociala medier

Det finns många digitala plattformar lämpade för marknadsföring, inte minst sociala medier som Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn, Youtube och Twitter. Att vara närvarande på sociala medier tillåter såväl befintliga som potentiella kunder att kommunicera med företaget, samtidigt som företaget till i stor utsträckning kan styra vilket intryck det vill ge till dessa kunder genom att skapa content som tilltalar dessa. Fördelar med marknadsföring i sociala medier är bland annat:

  • Engagemang. Närvaro på sociala medier möjliggör skapande av engagemang genom att personer kan gilla, dela och kommentera inlägg. Detta gör i sin tur att budskapet sprids till ännu fler potentiella kunder. Att skapa engagemang är dock nära förknippat med kunskap om målgruppen och vad som intresserar dem.

  • Enkelhet att mana till handling. Att mana till handling – på engelska kallat Call to Action (CTA) – är enkelt på sociala medier. Genom att till exempel i ett inlägg på Facebook länka direkt till hemsidan där kunden kan genomföra ett köp ökar sannolikheten att kunden faktiskt besöker hemsidan. Ett annat alternativ är att genom Instagram-shopping eller Facebook-butiker är det möjligt att sälja produkter direkt via plattformen.

Idag är de flesta demografiska målgrupper aktiva på någon social plattform, men för att så effektivt som möjligt synas för den relevanta målgruppen kan vissa sociala medier vara mer intressanta än andra. För ett företag som säljer professionella tjänster inom ekonomi är LinkedIn och Facebook antagligen bättre lämpade som plattformar för marknadsföring eftersom kunder i de relevanta åldersgrupperna sannolikt har dessa sociala medier. För ett företag som säljer videospel är Instagram och Tiktok bättre alternativ eftersom målgruppen lär befinna sig på dessa.

Marknadsföring i traditionella kanaler

Traditionella marknadsföringskanaler är till exempel telefonsamtal, direktmarknadsföring, nyhetsbrev via e-post och naturligtvis fysiska möten. Att de är traditionella innebär dock inte nödvändigtvis att de är mindre effektiva än digitala. Faktum är att kunder i hög grad föredrar att kommunicera via telefonsamtal med lokala företag efter att de fått kännedom om dessa via exempelvis direktmarknadsföring.

Fördelar med traditionella kanaler är exempelvis:

  • Underlättar uppföljning. Studier har visat att sannolikheten att en kund kommer ihåg ett varumärke är högre om denne tagit del av fysisk marknadsföring än om den har sett en digital annons. Att följa upp med ett telefonsamtal till kunder som veckan innan fått ett utskick i brevlådan, kan därför vara mycket effektivt.

  • Personalisering. När det gäller kundlojalitet och att behålla befintliga kunder är den personalisering som traditionella kanaler möjliggör en stor fördel. Det kan till exempel gälla ett personligt utformat mejl eller telefonsamtal skräddarsydda till varje enskild kund. Enligt KPMG är personalisering en av sex pelare som kunder värderar högst när det gäller företags kundbemötande.

När det gäller traditionella kanaler bör målgruppen vara mycket väl definierad för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Ett företag som säljer kök och annan inredning har sannolikt en målgrupp av kvinnor och män i åldern 30-60 med relativt hög köpkraft. Att nå dessa med direktmarknadsföring uppföljt av ett telefonsamtal kan vara en framgångsrik strategi.

Sammanfattningsvis gäller för all marknadsföring devisen att ”syns du inte, finns du inte”. Att synas överallt och bland alla är dock inte en kostnadseffektiv taktik. En väl genomtänkt, strategiskt riktad kampanj är betydligt mer lönsam.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.