Marknadsföring

Så använder du dig av geografisk segmentering i dina kampanjer

Daniel Nilsson

Så använder du dig av geografisk segmentering i dina kampanjer

I den digitaliserade vardag vi lever i idag är det mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Överallt finns annonser som försöker fånga vårt intresse och i denna tuffa konkurrens blir det allt svårare för företag att stå ut i mängden. Där kommer marknadssegmentering, och därmed även geografisk segmentering, in som ett verktyg för att koppla ihop kund och företag som faktiskt är intressanta för varandra. När ett företag kan identifiera de grupper som deras verksamhet riktar sig mot och marknadsföra direkt till dem sparar företaget både tid och pengar.

Segmentering bryter ner marknaden i mindre delar, och kunderna grupperas efter behov. För att förklara detta med några exempel kan ett företag som säljer ekologiska tillskott marknadsföra direkt till personer som intresserar sig för naturhälsa, butiker som säljer babykläder kan marknadsföra direkt till föräldrar och den lokala restaurangen kan marknadsföra direkt till de som bor i närområdet.

Geografisk segmentering

Det finns flera olika delar av marknadssegmentering. En mycket vanlig och effektiv metod är geografisk segmentering som delar upp marknaden i geografiska regioner och underlättar marknadsföring baserat på olika aspekter. Särskilt för små företag är marknadssegmentering viktig eftersom de då kan välja att fokusera på en specifik kundgrupp i stället för att marknadsföra mot en alldeles för stor, och därför väldigt dyr, marknad. Nedan följer sex punkter som förklarar hur geografisk segmentering fungerar och varför den är så effektiv.

  • Geografisk plats
  • Tidszon
  • Klimat och årstid
  • Kulturella preferenser
  • Språk
  • Stad eller landsbygd


Geografisk plats

Att kunna dela upp marknaden efter den faktiska geografiska platsen är nog det mest intuitiva när man tänker på geografisk segmentering. Detta är samtidigt en väldigt viktig och effektiv del av marknadsföringen. Föreställ dig ett mindre företag i en förort till en större stad. Tjänsten som företaget tillhandahåller erbjuds med enkelhet i staden, men är svårare att få tillgång till i förorten. Med geografisk segmentering kan företaget således marknadsföra till personer boende inom en viss kilometerradie, för att rikta sig direkt till de som faktiskt kan vara intresserade av tjänsten.

Med exempelvis adressregister kan man göra segmenterade utskick som är riktade till specifika kundgrupper. Genom dessa blir marknadsföringen inte bara mer effektiv utan samtidigt också billigare. Informationen skickas direkt till de kunder som är intressanta för företaget och för vilka företaget är intressant. Detta skapar en ökad chans för en lyckad och produktiv marknadsföring.

Tidszon

För vissa företag är det viktigt att de som brukar tjänsten befinner sig inom samma tidszon, eller att reklamen skiljer sig åt beroende på tidszon för att kunderna ska få korrekt information om verksamheten. Exempelvis kan öppettider och starttider för evenemang variera över tidszoner och det är viktigt att vara tydlig i sin marknadsföring för att inte förvirra sina kunder. Här kan geografisk segmentering hjälpa att se till att rätt kunder får rätt information.


Klimat och årstid

Klimatet och den pågående årstiden är mycket viktig för vissa företag. Föreställ dig ett företag som säljer vantar och marknadsför detta mitt under högsommaren. Det skulle inte vara en särskilt lyckad kampanj. Att kunna vända sig direkt till de områden där det för närvarande är vinter skulle enkelt göra marknadsföringen tillgänglig för de kunder som kan vara intresserade.

Kulturella preferenser

En annan del som geografisk segmentering kan särskilja är kulturella preferenser rådande i olika geografiska områden. På så sätt kan man marknadsföra produkter och tjänster som är intressanta för en viss kulturell grupp, och se till att undvika att marknadsföra i områden där andra kulturella preferenser råder. Detta för att kund och företag ska kopplas ihop på ett trovärdigt och effektivt sätt.


Språk

Det säger kanske sig självt, men språk är avgörande i marknadsföring. Skriver du ditt annonsinnehåll på svenska kan det inte kommuniceras på ett lyckat sätt i regioner där det talas andra språk. Med språket i åtanke blir den geografiska segmenteringen grundläggande för att marknadsföringen ska vara meningsfull.


Stad eller landsbygd

Sist men inte minst är det viktigt att kunna skilja på stad och landsbygd i marknadsföringen av vissa produkter eller tjänster. Det finns helt enkelt vissa saker som stadsbor inte är intresserade av, och vice versa. För att förklara detta följer några tydliga exempel på när det är viktigt för företag att skilja på stad och landsbygd i sin marknadsföring.

Föreställ dig ett företag som säljer fordon som inte passar i en stadsmiljö, till exempel traktorer eller åkergräsklippare. Ett annat företag som befinner sig i stadsmiljön vill marknadsföra en snabbmatskedja som inte ens finns på landsbygden. Ett företag som har sin produktion i en stad, men som har produkter som riktar sig mer till landsbygden kanske vill vända sig utåt i sin marknadsföring och alltså inte in mot den lokala marknaden. Dessa exempel skapar tydliga behov av geografisk segmentering.


Spara pengar och gör dina kampanjer effektiva

Genom geografisk segmentering kan du rikta dina kampanjer direkt till berörda grupper. Vet du precis vart du ska rikta dig, kommer din marknadsföring att bli mycket mer framgångsrik. Med direktmarknadsföring kan man använda denna och andra typer av segmentering. Marknaden blir på så vis mindre men med betydligt fler konverteringar!Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.