Direktmarknadsföring

Så fungerar segmentering – och därför är det viktigt

Daniel Nilsson

Så fungerar segmentering – och därför är det viktigt

Marknadssegmentering är en grund i strategier för marknadsföring där man identifierar meningsfulla kundsegment. Något som ofta metaforiskt förklaras som att träffa pilen mitt i prick på en piltavla, istället för att skjuta pilar åt alla håll. Med segmentering når man fler kunder. Dessutom ökar förutsättningarna för att kunderna du når blir lojala kunder och att de blir väldigt nöjda. Detta eftersom erbjudanden anpassas efter vad just de behöver. Kunder som upplever att ditt erbjudande stämmer överens med deras preferenser är även villiga att betala mer, vilket ökar din lönsamhet.

På så vis ringas kundsegmentet in och hjälper företag att träffa rätt med sin kommunikation vid marknadsföringen. Användningen av segmentering gör en stor skillnad i företags försäljningssiffror, om man gör det på rätt sätt.

Det finns olika typer av segmentering. De vanligaste är:


  1. Demografisk segmentering
  2. Geografisk segmentering
  3. Ålderssegmentering
  4. Segmentering efter kön
  5. Beetendesegmentering


Demografisk segmentering

Kanske den mest vanliga och kända metoden av segmentering är när man undersöker demografin hos de tidigare kunderna eller hos de framtida kunderna i en marknadsundersökning. Detta för att förstå vilken slags kommunikation de är mottagliga för. De punkter man granskar hos kunderna är, bland annat:


  • Inkomst
  • Etnicitet
  • Ålder
  • Utbildningsnivå
  • Religion


Insikt om den demografiska profilen kommer att förenkla företagets marknadsstrategier i och med att man har bättre kännedom vad kunden är ute efter. Ett enkelt exempel är att man ska rikta sin reklam till människor som har råd att köpa företagets produkt, annars är det risk att man slösar pengar på lanseringen. Om man riktar sin produkt till kunder med låg inkomst är det kanske bättre att kommunicera ut aspekter kring pris eller ekonomiska fördelar istället för att fokusera på dess design eller kvalité. Det handlar om att förstå vilken typ av målgrupp som är intresserade av varan och anpassa reklam och kommunikation generellt för vad de värdesätter och är mottagliga för.Geografisk segmentering

Är precis som det låter, nämligen kundsegment baserat på var dessa bor. Dvs nationer, regioner, ort, by, stad, område, gata. Detta förekommer kommer ofta när företag delar upp sin marknad i olika geografiska enheter. Små företag med en mindre budget kan på så vis även begränsa sig geografiskt.


Ålderssegmentering

Ålder är en annan pelare inom marknadssegmentering eftersom människor i olika åldrar ofta har olika behov, livsstilar och intressen. Ett barn dras mer till budskap med färgstarka färger, entusiastiska röster och att se andra barn ha kul med produkten. Äldre personer uppskattar ofta trygghet och rimliga priser. Därför skulle en reklam för en snabb och dyr bil som körs av en ungdom inte sälja bra i den åldersgruppen. När du känner till vilken ålder din kundgrupp har, så kan du anpassa marknadskommunikationen enligt konstens alla regler för vad som funkar för just den åldersgruppen.


Könssegmentering

Precis som ålderssegmentering, är könssegmentering ett effektivt sätt att precisera vilken konsumentgrupp man är ute efter eftersom de olika könen köper, generellt sett, olika varor. När det kommer till skönhetsprodukter så är det ofta kvinnor som produkten riktas till. Detsamma gäller för till exempel reklam för kläder och hud-/hårvaror. Könssegmentering används när det är produkter eller tjänster som dominerar bland just ett av könen.


Beteendesegmentering

Beteendesegmentering är väldigt användbar vid onlineförsäljning. Hemsidorna kan samla in data om konsumenternas beteende på deras webbplats. Det handlar om hur mycket de spenderar, hur ofta och hur länge de besöker hemsidan, hur ofta de köper av just det företaget och hur de betygsätter varorna. Hemsidan kan därigenom se annorlunda ut om det är första gången man besöker webbplatsen eller om man är en frekvent kund. Till exempel kan det stå “Välkommen till XX, lär dig mer om vår senaste kollektion” till en förstagångsanvändare och “Bli medlem och spara pengar” till en flergångsanvändare. När man vet vad kunden redan tycker om företaget kan man specialisera erbjudanden och medlemskap som genererar merförsäljning.


Hur du kan använda dig av segmentering

När du har segmenterat fram din målgrupp, så är det första steget att implementera visuella element och budskap som når fram till din målgrupp när det läser det. Skickar du utskick via post blir det desto viktigare att segmentera fram mottagarna med hjälp av filter i adresslistor. På så vis kan du nå exakt de du vill. Du kan exempelvis filtrera på ålder, kön, boendeform, villa, flerfamiljshus, konsumtionskraft, storlek på bostad, BRF, postort och mycket mer. Med Optimal Kommunikations verktyg så gör du detta med bara några klick för att kunna skicka ut din direktreklam med en smart segmentering.Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.