Marknadsföring

3 tips på hur ni ökar er digitala närvaro

Daniel Nilsson

3 tips på hur ni ökar er digitala närvaro

Något som blir allt viktigare för företag är att kommunicera med sina kunder på nätet. Detta eftersom mycket av den kommunikation som tidigare skett fysiskt eller över telefon har flyttats till att äga rum på internet. Detta gäller främst försäljning, marknadsföring och kundkontakt och många företag glömmer faktiskt bort att ta vara på den stora potential som finns när det kommer till digital närvaro. Det gäller att vara noga med hur varumärket kommuniceras och säkerställa att det hela känns bekvämt och bra för mottagaren. Därför har vi satt ihop tre tips på hur man ökar sin digitala närvaro – på rätt sätt!

Lägg fokus på design och användarvänlighet

Det första tipset, som gäller allt man kommunicerar i varumärkets namn, är att vara noga med design och användarvänlighet. Om man inte lagt tid på att skapa en användarvänlig och tillgänglig hemsida finns risken att kunder förknippar varumärket med något negativt. Därför gäller det att noga se över att alla de plattformar man är närvarande på fungerar bra och verkar stärkande för varumärket.

Se till att all kommunikation passar varumärket

Först och främst ska allt det innehåll som kommuniceras under varumärkets namn ha en tydligt positiv känsla. Känslan är också viktig för att skapa en relation till mottagaren, och här behöver man vara försiktig då man vill göra en förändring eller skapa något nytt. Om man förändrar designen alltför mycket kan det bli svårt för mottagaren att känna igen sig och detta riskerar att förvirra ens kunder.

Kontrollera att innehållet funkar på olika enheter

Vissa besökare kommer att nå en från datorn och andra från mobilen, och därför gäller det att ha en design som svarar bra till dessa olika enheter. Det innebär att alla ens landningssidor bör kunna anpassa sig och vara ge ett professionellt intryck oavsett vilken enhet besökaren använder sig av.

Tillgänglighetsanpassat innehåll

För att nå en bredare mottagargrupp kan man se till att tillgänglighetsanpassa sitt innehåll och på detta sätt nå även besökare med olika funktionsvariationer. Exempel på tillgänglighetsanpassning kan vara att ha texter som beskriver det grafiska innehåll man har på sina sidor, alltså beskrivande bildtexter. Man kan även transkribera det ljudmaterial man eventuellt har tillgängligt på sin sida. På så vis når man ut till fler och skapar samtidigt en positiv bild av varumärket.

Skapa digitala kampanjer

Ett annat smart knep för att skapa kommunikation med sina kunder över nätet är genom digitala kampanjer. En digital kampanj som är väldesignad och välriktad kan ibland nå betydligt fler än en traditionell reklamkampanj. Dessutom kan kampanjen bli ett första steg för att öppna ännu en kommunikationsväg till sina befintliga användare, och samtidigt hitta nya kunder.

Glöm inte bort att vara personlig

Även om digitala kampanjer kan göra under för företaget är det viktigt att ens kunder inte känner sig borttappade. Därför bör man kombinera de digitala kampanjerna med mer personliga utskick där man påminner befintliga kunder om sitt engagemang och sina erbjudanden. Det är med andra ord viktigt att man behåller sin personliga prägel.

Öka närvaro på olika sociala medie-plattformar

Ett sista tips när det kommer till att öka sin digitala närvaro är att vara närvarande på sociala medier. Allt fler individer använder nämligen dessa plattformar för att få information och komma i kontakt med företag. Genom att vara aktiv på sociala medier kan ett varumärke öka sin synlighet, men också skapa möjligheter att nå sina kunder på ett mer personligt plan. Här gäller det dock att vara försiktigt. På sociala medier kan ens kunder och besökare direkt kommunicera sina åsikter, och detta är även synligt för andra besökare. Därför behöver de företag som är aktiva på sociala medier vara väldigt noggranna med vilket innehåll de publicerar och hur de bemöter eventuell kritik. Ett tips är att skriva en handlingsplan för detta innan man publicerar sin sida.

Sociala medier kan också hjälpa ett företag att hitta nya kunder när det kommer till annonsering. Många spenderar mycket av sin fritid på sociala medier, och det är också här man exponeras för reklam. Detta kan företag dra nytta av genom att säkerställa att ens annonser hamnar precis rätt genom att rikta dem till de personer som redan besökt ens sida. Tänk på att följa regler för reklam i sociala medier.

Mångsidig kommunikation – ett framgångsrecept!

Även om man vill öka sin digitala närvaro är det också viktigt att man ser till att ha en mångsidig kommunikation. Detta ger en möjlighet att nå en bredare publik och stärker samtidigt relationen till sin redan befintliga målgrupp. Mångsidig kommunikation kan också hjälpa till att bygga upp ett varumärkes rykte och öka därmed förtroendet hos kunderna.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.