Utskick

5 fördelar med massutskick

Daniel Nilsson

5 fördelar med massutskick

Då man vill nå ut till en stor grupp individer samtidigt kan massutskick vara en bra strategi. Det går ut på att man sätter ihop ett utskick som går ut till mängder av personer, på en och samma gång. Det är ett av de mest använda och framgångsrika verktygen inom marknadsföring eftersom det krävs relativt lite tid och ekonomiska resurser.

För att massutskick ska fungera som bäst behöver man dock tänka på vissa saker. Genom att ha koll på vad som fungerar kan man undvika att utskicket eller mailet upplevs som spam, och i stället upplevs som personliga och intressanta för mottagaren. I denna text har vi listat fem fördelar med massutskick som förklarar varför just ert företag bör satsa på denna marknadsföringsmetod.

Vad är ett massutskick?

Ett massutskick är ett utskick, vanligen i mailform, som går ut till många personer samtidigt. Det är en populär marknadsföringsform eftersom utskicket går snabbt att få i väg och är ekonomiskt jämfört med andra kampanjstrategier. De allra flesta företag använder sig av någon form av massutskick, även om de själva inte tänker på det. Vanliga exempel på massutskick är nyhetsbrev, uppdateringar om erbjudanden och inbjudningar som är specifikt riktade till ens målgrupp. Det enklaste sättet att arbeta med massutskick är genom en mailtjänst och en prenumerantlista. På så vis vet man att de man skickar ut mailet till faktiskt är intresserade av innehållet.

1. Riktar sig till rätt publik

För att ett massutskick ska landa hos den publik det är utformat för behöver man arbeta med segmentering. Det innebär att man ser till att sortera den kundgrupp man vill nå ut till, och riktar utskicken till just dessa individer. Som ett dåligt exempel, där segmentering inte implementerats, kan föreställa sig att reklam för barnmat skickas ut till tusentals personer som inte har barn. Dessa kommer självklart inte svara positivt på reklamen och de kommer inte köpa barnmat. Denna typ av massutskick kan därför riskera upplevas som spam eller skräppost, och leda till precis motsatt effekt än den man önskar uppnå. I värsta fall kan det till och med skada företagets trovärdighet. En smart segmentering gör massutskicken framgångsrika och skapar en mer personlig känsla mellan företag och kund.

2. Kan vara personliga, vilket skapar bättre kundrelationer

Den kritik man oftast ser lyftas fram då det kommer till massutskick är att det är ett opersonligt verktyg. Detta kan man dock komma runt, och även massutskick kan upplevas som personliga för mottagaren då de är rätt utformade. Genom att tänka på massutskicken som en kommunikationsväg som når direkt fram till kunderna utan filter, kan man skapa en bättre och mer personlig design. Designen bör bygga på den data man samlat in kring målgruppen, och utformas för att attrahera just dessa personer. Då kan även ett massutskick upplevas som en personlig kontakt, och man bygger starkare band till sina kunder.

3. Massutskick är billigt och kan därför ge bra ROI (Return on Investment)

En av de absolut största fördelarna med massutskick är hur billigt det är. Man behöver endast designa ett utskick som sedan går ut till alla. Detta gör det till ett bra verktyg för att förbättra ROI och därmed skapa större intäkter till företaget. Samtidigt får man i väg en hel del utskick till befintliga och potentiella kunder som, då utskicket är välutformat, kan leda till nya interaktioner och köp. På detta vis är massutskicket perfekt för att boosta ett företags ROI.

4. Snabbhet – massutskickets bästa egenskap

Det som främst särskiljer massutskicket från andra kommunikationsvägar är snabbheten. Man behöver inte ha ett helt team som arbetar med kampanjen, utan utskicket kan till mångt och mycket sköta sig självt efter att det har gått ut. Det är dock viktigt är att man har en plan för hur man ska mottaga feedback och kontakt från mottagarna. Genom att ha en tydlig kontaktväg dit kunderna kan vända sig och en bra strategi för hur olika typer av interaktion ska besvaras kan man spara ännu mer tid.

5. Enkelt att mäta hur ens publik reagerar på utskicket

Det är välkänt att det inte bara räcker att implementera en bra kampanj, man måste också följa upp och utvärdera sitt arbete löpande. Detta är inte alltid det lättaste, men även här har massutskicken en stor fördel. Det är nämligen väldigt enkelt att mäta och få tydliga siffror för CTR (Click Through Rate), alltså hur många av mottagarna som faktiskt öppnat mailet och även hur många som klickat på länkat innehåll. Detta gör att man kan samla in ännu mer data för att förstå sina kunder och deras beteendemönster. Man kan dessutom dra slutsatser kring vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra, och därmed utforma ännu bättre massutskickskampanjer i framtiden.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.