Marknadsföring

6 tips för en framgångsrik telemarketing!

Daniel Nilsson

6 tips för en framgångsrik telemarketing!

Ett företag som vill växa och bli framgångsrikt bör ständigt vara på jakt efter nya kunder. Ett bra verktyg för detta är outbound telemarketing. Många ser telemarketing som jobbigt eller svårt, och många gånger även omodernt. Detta är en felaktig uppfattning eftersom telemarketing verkligen fungerar och bör därför vara av största vikt företag som vill utvidga sin kundkrets. Trots att många nya verktyg och kommunikationsvägar har uppstått på senare tid är outbound telemarketing fortfarande ett av de mest effektiva verktygen. Här kommer därför sex bra tips på hur man lyckas med sin telemarketing!

  1. Ha en tydlig strategi

Det är viktigt att man lagt upp en tydlig plan innan man sätter igång och genomför sina samtal. Om man vet vad man är ute efter är det lättare att nå dit man vill. Målet med ens telemarketing kan exempelvis vara att man vill få tillgång till kunders mailadresser, postadresser eller att komma i kontakt med någon chef. Genom att sätta upp en tydlig strategi blir det lättare att skriva manus och planera hur man ska hantera specifika reaktioner.

  1. Förbered ett manus

Att förbereda manus är mycket viktigt vid telemarketing eftersom det gör att man sparar energi då man ringer ett stort antal personer. Det är svårt att komma på nya svar hela tiden, och om man förberett vad man ska säga i förväg blir det enklare att ha ett konsekvent och tydligt budskap. Ett bra manus ska ge samtalet en tydlig riktning och hela tiden tjäna och arbeta mot det mål man satt upp. Samtidigt kan man skriva in tips på bra svar om det uppstår tvivel hos den man ringer till.

  1. Tänk på rösten! (prata tydligt och trevligt)

Det är faktiskt vanligare än man tror med dålig eller otrevlig telemarketing, och det finns få saker som är mer irriterande än att inte höra vad någon säger. Om man får ett samtal från ett nummer man inte känner igen är man redan på sin vakt och förväntar sig ofta att snabbt avbryta och lägga på. Om Därför är det mycket viktigt att man är tydlig med sitt budskap och framför det i en vänlig ton. Man bör tänka på att tala ur skägget och ha ett begripligt och lättuppfattat språk.

  1. Var beredd på att få ett ”nej”.

Många man ringer kommer att vilja lägga på eller säga nej till ens erbjudande. Om man följt ovanstående tre råd angående plan, manus och tydlighet men trots detta blir avfärdad betyder det ofta att den man pratar med helt enkelt inte är intresserad. Detta är helt okej, och man bör vara beredd på att det inte kommer att gå som man hoppats under vissa samtal. Även om man har en tydlig strategi för hur man vänder ett nej till ett ja, bör man också vara beredd på att ta ett nej och gå vidare till nästa kund med ny energi.

  1. Ha ett trevligt avslut förberett.

På samma sätt som det är viktigt att tala tydligt och vara vänlig är det också viktigt att avsluta samtalet på ett bra sätt. Det är vanligt att man ringer tillbaka till personer som tidigare tackat nej, och om dessa kommer ihåg ett tidigare samtal på ett positivt sätt kan man oftare få ett ja vid det nästa samtal.

  1. Håll alltid det du lovat!  

När man ringer till nya personer händer det att de ber om mer information eller att man ska ringa tillbaka vid en annan tid. Om man lovar den man ringer något, ska man vara mycket noggrann att leverera. Människor uppskattar när deras önskningar blir tagna på allvar och blir på samma sätt irriterade när detta inte sker. Ett företag som håller vad det lovat upplevs som seriöst och pålitligt.

Outbound telemarketing – ett enkelt sätt att nå långt

Eftersom marknaden befinner sig i ständig förändring och snabbt digitaliseras är det viktigt att man håller sig uppdaterad. Nya metoder att nå ut till kunder gör det enklare för företag att vara synliga och gör att man enklare kan hitta nya kunder. Samtidigt blir marknaden mer konkurrenskraftig och det är svårt att hålla sig relevant i relation till företag som erbjuder liknande tjänster. Man får därför inte glömma att i vår snabbt digitaliserade och mer opersonliga värld också värdera de mer traditionella metoder som fungerar. Outbound telemarketing är ett bevisat effektivt verktyg då man vill nå ut till nya kunder.

Genom att kombinera detta med mer innovativa lösningar kan man maximera sin tillväxt.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.