Adressregister

Direktmarknadsföring

Utskick

Anpassad adresslista för dina utskick – hitta mailadresserna du behöver

Daniel Nilsson

Anpassad adresslista för dina utskick – hitta mailadresserna du behöver

Direktreklam är effektiv marknadsföring av flera anledningar. Med direktreklam når du direkt fram till målgruppen och skapar det som de flesta företag strävar efter – handling! Att göra olika typ av utskick är en populär metod för att nå fram till målgruppen.


Men för att ett utskick ska vara effektivt och leda till en konvertering, så krävs det att utskicket hamnar i rätt händer. Om ett utskick hamnar fel kan det istället få negativa konsekvenser för ert varumärke, kanske uppfattar mottagaren avsändaren som irriterande eller störande? Det får som du säkert förstår inte hända! Nyckeln till att ett utskick hamnar i rätt händer stavas anpassad adresslista!


Så hamnar ni rätt

Anpassade utskick handlar om att nå exakt rätt. Kanske vill du nå marknadschefer för e-handelsbolag? Eller försäljningschefer? Oavsett vilken grupp du vill nå så är en anpassad adresslista the way to go. Här hittar du listor till flera olika grupper. Du kan till exempel nå fram till inköpschefer, projektledare, personalchefer eller it-chefer. Med en anpassad adresslista kan du även nå så kallade tvillingar till dina befintliga kunder eller varför inte vd:s i tillverkningsbolag? Oavsett vilken målgrupp ditt utskick ska nå fram till så gäller det att ha en aktuell och uppdaterad adresslista.


Marknadschefer för exempelvis e-handelsbolag

Marknadschefer fattar beslut om marknadsföring. Här handlar det om att öka kännedomen om varumärket och nå ut och fram med kampanjer. Rollen som marknadschef blir mer och mer komplex för varje år som går. Digitaliseringen ställer större krav på marknadschefers kompetens. En adresslista som riktar in sig på marknadschefer gör att ditt erbjudande når hela vägen fram.


VD i tillverkningsbolag

Oavsett vad företaget producerar så finns det vissa gemensamma nämnare inom tillverkningssektorn. Dagens tillverkningsindustri är ofta avancerad eftersom verktygsmaskiner blir allt mer datorstyrda. Förutom kompetent personal så är man inom tillverkningsindustrin ofta intresserad av kvalitativa produkter eller tjänster. För dig som vill nå fram till tillverkningsbolag så är det en bra idé att vända sig direkt till den som fattar beslut; vd:n.


Tvillingar till dina befintliga kunder

Att nå tvillingar till dina befintliga kunder är ett enkelt sätt att utöka din kundbas. Dessa personer är så nära man kan komma till era befintliga kunder och steget för att de ska bli era kunder är inte långt bort.


Inköpschefer

Som inköpschef så är man ytterst ansvarig för inköp av varor eller tjänster. En inköpschef har ofta många kontakter med människor eller organisationer och kan därför vara svåra att nå. Många inom B2B vill nå fram till inköpschefer. Dessa positioner är ofta centrala i beslut om inköp och vilka produkter som köps in till ett företag. Genom att nå direkt fram till den med en ansvarsposition inom inköp så ökar era chanser att få nya kunder.


Försäljningschefer

Att vara chef över försäljning innebär ofta mycket ansvar inom ett bolag. En försäljningschef har ansvar över att ett företag når sina tillväxtmål, något som är centralt inom vinstdrivande verksamhet och därför är detta en mycket viktig titel som många inom B2B vill nå fram till. Försäljningschefer lägger upp strategin för hur ett företag ska nå sina försäljningsmål och vilka komponenter som behövs för att man ska komma dit.


Personalchefer

En personalchef är ytterst ansvarig för all personal på ett företag. Det är denna person som ofta är ansvarig för fördelning av arbetsuppgifter, schemaläggning och personalmöten. Beroende på hur stort företag det är så kanske denna person ingår i en större HR-avdelning eller är relativt ensam på sin position.


IT-chefer

En IT-chef ansvarar för den dagliga driften inom området IT och för att utveckla och implementera IT-strategier. Dessa personer är central inom B2B eftersom de ofta fattar beslut om inköp inom det stora området IT. Denna person är ofta en länk till andra viktiga positioner inom företaget.


Projektledare

En projektledare planerar och leder ett projekt. Ett projekt är något som har en början och ett slut och som inte hör till den ordinarie verksamheten. En projektledares främsta uppgift är att leda alla människor som är iblandade i projektet och se till att projektets mål uppfylls. Att få uppdaterade adresslistor till gruppen projektledare är för många företag guld värt. Inom ett projekt finns avsatta resurser för inköp av produkter eller tjänster och därför är en projektledare central.


Att köpa högaktuella adresslistor

Genom tjänster för anpassade adresslistor kan du nå direkt fram till exakt den målgrupp som du vill nå. Med högaktuella adresslistor ökar mottagandet av ditt budskap avsevärt, och hamnar i rätt händer från början. Det enklaste sättet att få fram den mest relevanta adresslistan är att kontakta en verksamhet som har adressregister med tillräcklig data för just detta.


För att få en offert från oss, kan du skicka en förfrågan här.Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.