No items found.

Bra design genom CRO – Så får ni era kunder att interagera mera!

Daniel Nilsson

Bra design genom CRO – Så får ni era kunder att interagera mera!

För varje företag är mötet med kunden det allra viktigaste. Det gäller att hålla sig synlig i relation till sina konkurrenter och skapa ett intresse för ens varumärke. Men det räcker inte att bara synas om denna synlighet inte skapar någon typ av interaktion. Därför blir det allt viktigare med CRO – Conversion Rate Optimization. Det är ett sätt att säkerställa att ens besökare går från att vara passiva till aktiva användare och allra helst kunder. För att skapa en relation till kunden gäller det att bygga en strategi för sin CRO, något som ofta glöms bort då företag bygger marknadsföringsstrategier.

Vad är CRO?

Conversion Rate Optimization innebär att man skapar attraktiv UX-design för att inspirera personer som upptäckt företaget till den interaktion man vill uppnå. Detta kan vara allt ifrån att personen registrerar sig på en gratismånad, skriver upp sig på en maillista eller helt enkelt köper en produkt. För att optimera sin strategi för kundinteraktion behöver man titta på flera olika element samtidigt. Det kan exempelvis handla om att skapa bra och attraktiv design för sin hemsida, se till att navigeringen är enkel och användarvänlig samt att optimera sina landningssidor.

Det är vanligt att man tänker på SEO och CRO som samma sak, och även om det är två marknadsstrategier som går hand i hand så handlar det om olika saker. SEO, eller Search Engine Optimization, satsar på att leda besökare till ens hemsida, medan CRO handlar om att skapa effektiv interaktion med de besökare som sedan hittar dit.

Vinster med att bygga en strategi för CRO

Vinsterna med att arbeta med CRO är ganska självklara: man skapar en mer aktiv kontakt med sina kunder. På många sätt kan CRO hjälpa företaget att nå framgång på ett mer effektivt sätt än att bara satsa på en stor mängd unika besökare. Ett besök på hemsidan resulterar inte alltid i handling, men om man har en framgångsrik CRO-strategi kan man i större utsträckning omvända sina besökare till kunder.

Så skapas en effektiv CRO-strategi: 3 smarta tips

  1. Hemsidans design

Det första man bör satsa på är att skapa en attraktiv och användarvänlig design för sin hemsida. Den ska både locka besökaren till att stanna kvar genom att skapa intresse och samtidigt vara enkel att navigera på. Man bör satsa på en tydlig design med informativa och unika rubriker.

Man bör också satsa på attraktiva CTAs, Call to Action, ofta rubriker eller uppmaningar som uppmuntrar kunden till en specifik handling. Utöver att ens rubriker och CTAs ska vara välformulerade och intressanta bör man tänka extra noga på deras placering. De ska alltid vara så enkla som möjligt för besökaren att upptäcka.

  1. Satsa på förtroendeingivande och relevant innehåll

En väldesignad hemsida som känns otrygg tappar besökarnas förtroende direkt, och därför bör man vara noga med att skapa en tilltro till ens tjänster eller produkter. Det finns flera olika sätt att göra detta på.

Först och främst bör man se till att tidigare kunders recensioner är enkla att se för besökare. Dessa sociala bevis bygger förtroende för företaget eftersom man ser att det är andra som tidigare använt tjänsten och att den funkar bra.

Utöver detta bör man synliggöra eventuella kvalitetsstämplar eller registreringsbevis som företaget har eftersom detta skapar en trygghet för besökaren och en känsla för att företaget är seriöst.

Sist men inte minst är det viktigt att själva betalsidan ser proffsig och förtroendeingivande ut. Här är det nämligen vanligt att besökaren vänder om ifall de inte känner sig helt trygga. Se till att registrera företaget för flera olika betalningsmetoder och var tydlig med vilka regler som gäller för leverans. Om man exempelvis har fri leverans över en viss summa bör detta vara tydligt angivet.

  1. Skapa optimerade landningssidor

Landningssidan är den plats där besökaren hamnar då den först når företaget. Detta kan ske exempelvis genom att man klickat på en länk genom ett utskick eller att man googlat efter något specifikt. Hela syftet med dessa sidor är att de ska uppmana kunden till handling, och därför bör man lägga extra energi på att utforma dem på ett optimalt sätt. Landningssidan ska kommunicera fördelar för kunden så att denne snabbt kan förstår dem. Det är också viktigt att budskapet kommuniceras tydligt och bra så att besökaren inte hinner tappa intresset. För att landningssidorna ska generera handling behöver man säkerställa att det inte finns någon distraktion som hindrar besökaren eller gör den tveksam. Allt detta går att kontrollera och säkerställa genom en bra CRO-strategi.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.

No items found.