Marknadsföring

Call to action – så får du kunden att ta sig vidare i köpresan!

Daniel Nilsson

Call to action – så får du kunden att ta sig vidare i köpresan!

Har företaget börjat nå sin målgrupp med intresseväckande mejlutskick, men undrar hur de ska få kunden att ta nästa steg i köpprocessen? Kanske vill man öka besöken till sin webbsida, vilket i sin tur kan öka försäljningen av sina produkter. Kanske handlar det om att man vill att företaget ska få fler följare på sociala medier, eller utöka sin omfattning av prenumeranter. Alla dessa mål är möjliga att uppnå med så kallade Call To Actions. Läs vidare för att ta reda på hur man går tillväga!


Vad är CTA för något?

CTA är förkortningen för Call To Action, vilket är ett välkänt begrepp inom marknadsföring. Målet med en Call To Action är att möjliggöra eller öka konverteringen till ens webbplats, app eller liknande. Det handlar alltså om att uppmana besökaren att ta nästa steg i sin köpprocess, och detta steg kan vara allt från att besöka en hemsida till att anmäla sig till nyhetsbrev. CTAs kan också användas på ett företags hemsida, exempelvis i syfte att leda besökaren mellan olika landningssidor.  I de fall en CTA saknas är risken stor att besökaren tappar intresset och raskt går vidare till nästa mejl i sin inkorg, alternativt blir distraherad och lämnar företagets webbplats.


En CTA formuleras ofta på ett lockande sätt, exempelvis i ett grafiskt element, en klickbar knapp eller i nära anslutning till en länk som man kan klicka på.


Exempel på olika former av Call To Action

En CTA kan alltså ha fler olika syften. Det är viktigt att vara väl medveten om vad man vill uppnå med hjälp av sin Call To Action, så att denna blir tydlig och intressant för besökaren. Här följer några exempel på vad en CTA kan uppmana besökaren eller kunden till:

  • Att besöka en hemsida där besökaren kan köpa företagets produkter/tjänster.
  • Att klicka sig vidare till en av företagets sociala media-kanaler, där kunden uppmanas att bli följare.
  • Att ta sig till en bokningssida, där möten med säljare kan bokas in.
  • Att klicka på en länk som leder till ett blogginlägg om liknande ämnen som man lyft i mejlutskicket.
  • Att fylla i ett formulär för att anmäla sig till företagets nyhetsbrev.
  • Att ladda ner en manual, guide eller e-bok som företaget producerat.


Så utformas en CTA för bästa resultat

För att en CTA ska bli lyckad måste den vara ordentligt genomtänkt. CTAn måste dessutom vara anpassad både till företagets affärsplan och dess målgrupp. Till att börja med bör man alltså formulera ett konkret mål med sin Call To Action. Var noga med att formulera ett mål som går att mäta, annars vet du inte om din CTA lyckats eller inte.


Placering och utformning

När man ska inkludera en Call To Action i sitt innehåll (vare sig det är i ett mejlutskick eller via sina sociala medier) är det viktigt att noggrant tänka igenom placering och utformning. Placeringen för sin CTA måste vara strategisk, och finnas på en plats i innehållet som man är säker på kommer nå besökaren. Exempel på bra placeringar är längst ner på var och en av en hemsidas landningssidor. Detta är annars en plats som många besökare lämnar hemsidan ifrån, eftersom man upplever att det inte finns mer att se när man väl nått botten på en sida. Samtidigt vill man inte ha en placering av sin CTA som riskerar att störa besökaren när denne försöker ta till sig resten av innehållet. Även utformningen är viktig, alltså om CTAn ska vara en klickbar knapp, ha en intresseväckande färg eller annat som drar till sig besökarens blick.

Text

Texten i en CTA är avgörande för om besökaren kommer följa uppmaningen eller inte. Denna måste alltså formuleras på ett intresseväckande och uppmanande sätt. Ett smart tips är att fundera ut en så lockande CTA att man själv hade klickat på den.


För bästa måluppfyllelse ska CTAn innehålla starka men korta formuleringar. De bör innehålla ett imperativt verb, alltså ett verb innehållande en uppfordran. Det kan exempelvis vara ”Klicka här för att läsa mer” eller ”Anmäl dig till vårt nyhetsbrev”. Man ska försöka vara så tydlig som möjligt i sitt budskap, så att besökaren är väl medveten om vad som kommer hända när han eller hon klickar sig vidare. Antalet ord bör hållas till ett minimum för att vara så konkret och enkelt att ta till sig som möjligt. Tonaliteten bör gå i linje med företagets image och den stil som företaget brukar använda sig av i sin externa kommunikation.


Vill du ha tips för att göra dina utskick mer personliga? Läs mer här.Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.