Adressregister

Direktmarknadsföring

Därför bör din kunddata hållas uppdaterad – 5 fördelar med registervård

Daniel Nilsson

Därför bör din kunddata hållas uppdaterad – 5 fördelar med registervård

För alla företag som arbetar med försäljning är det viktigt att kunna kommunicera regelbundet med sina befintliga kunder. I vissa fall vill man skicka ut specifika erbjudanden och kampanjer, i andra fall skicka personliga hälsningar för att vårda sina kontakter. Det är dock inte alltid så enkelt att säkerställa att ens kunddata är aktuell. Ibland slutar någon på sitt jobb, eller byter av andra anledningar mailadress eller mobilnummer. Detta gör kunddata till en färskvara som ständigt behöver uppdateras, rensas och tvättas. Här tar vi upp fem anledningar till att kunddata bör uppdateras löpande.

Lagliga anledningar (GDPR)

En av de absolut viktigaste anledningarna till att kunddata ska rensas regelbundet är att man har ett lagligt ansvar att göra just detta. Enligt den rådande personuppgiftslagstiftningen i EU, GDPR, får man bara lagra personuppgifter under vissa specifika förutsättningar. Det finns flera olika kriterier som bestämmer när man har rätt att lagra information om en annan person, och det kriterium som oftast används för adressregister är samtycke. Det innebär att kunden har godkänt att informationen lagras och att detta godkännande har skett på ett tydligt och frivilligt sätt. Det är därför viktigt att säkerställa att ens kunddata går i linje med GDPR och har uppdaterats efter att lagstiftningen ändrades.

Enklare att hålla koll på och följa upp sina leads

Om ett företag investerar i ett massutskick av direktreklam och inte har uppdaterat sitt adressregister finns stor risk att många av utskicken hamnar helt fel. Det innebär att man slösat både tid och resurser på att interagera med helt fel person eller ingen person alls. För säljteamet är det absolut nödvändigt att kunddatan är uppdaterad eftersom de behöver denna för att följa upp sina kontakter. Utan korrekt data blir det därför svårt att skapa en effektiv försäljningsprocess.

Bättre marknadsföringsstrategier baserade på korrekt data

En god marknadsföringsstrategi bygger på, och formas efter, ens befintliga kundregister. Man ser på sin existerande kundgrupp för att kunna behålla kunder och värva nya tvillingkunder. Kampanjer och innehåll skapas baserat på de kontakter man redan har och på så sätt får man mer effektiva resultat. Detta blir dock problematiskt om strategin skapats med dålig eller felaktig data som grund. Genom att hålla sina adressregister uppdaterade blir därför marknadsföringsarbetet mer sömlöst och dessutom mer träffsäkert.

Skapar en mer seriös bild av företaget

En annan viktig anledning till att kunddata bör hållas uppdaterad är för att skydda företagets rykte. Eftersom företags kundkontakter blivit alltmer frekventa, effektiviserade och digitala har kunder också börjat förvänta sig mer och ställa högre krav. Kontakten ska upplevas som personlig, och samtidigt seriös. Som ett exempel kan man ta en person som gång på gång avregistrerat sig från ett företags nyhetsbrev. När detta företag fortsätter skicka mail kan detta bidra till irritation och att man upplevs som en oseriös aktör. Om detta händer flera gånger med flera olika kontakter kan det i värsta fall skada företaget och skapa en negativ bild kring hela ens verksamhet. Därför bör man inte bara göra en ordentlig registertvätt då och då, utan även skapa effektiva och enkla rutiner för att löpande sortera ut de personer som inte längre ger sitt samtycke till kontakt.

Gör företagets arbete mer effektivt

För att ett företags arbete ska fungera smidigt gäller det att man slipper göra extra arbete i onödan. Genom att hålla sina register uppdaterade kan man därför lägga tid på annat än att sortera och dubbelkolla sin mail- eller adresslista innan man gör ett utskick. Dessutom vill man kunna mäta och analysera sina kampanjer i efterhand, och för att detta ska vara möjligt behöver kampanjen nått rätt målgrupp. På så vis kan man gå tillbaka till framgångsrika utskick och analysera vad som funkar bäst.

Sammanfattning

Dålig eller felaktig data kan utgöra stora problem i den dagliga verksamheten för alla typer av företag. Det kan både göra att man slösar tid och resurser på utskick som inte gör någon nytta samtidigt som man faktiskt kan riskera att skada företagets rykte på lång sikt.
Trots detta finns det många företag som glömmer bort att uppdatera sina register och i stället fortsätter som vanligt. Den som upptäckt fördelarna med att hålla sin kunddata färsk kan därför använda sig av detta som en konkurrensfördel och ligga steget före andra aktörer inom samma bransch. Genom att utföra regelbunden registervård slipper man den huvudbry som kan uppstå då man interagerar med gamla kontakter. Dessutom kan man öka effektiviteten av sina kampanjer och skapa mer personliga utskick baserade på rätt kunduppgifter.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.