Utskick

Email CTR – Så mäter och maximerar du din genomslagskraft!

Daniel Nilsson

Email CTR – Så mäter och maximerar du din genomslagskraft!

Email CTR är ett mätverktyg många företag använder sig av för att förstå hur bra ett budskap förmedlas till den grupp som mottar det. CTR står för Click Through Rate och är ett sätt att förstå kampanjers effektivitet. Man använder CTR för att beräkna hur stor andel av de som mottagit ett mail som sedan klickar på någon av de länkar som finns tillgängliga. Genom email CTR kan man lära sig vad ens kundgrupp svarar på och vad som fungerar bäst. På så vis kan man maximera genomslagskraften hos sina kampanjer.

Så mäts email CTR

Då man vill mäta CTR av email som skickats till en stor grupp kunder kan man använda en enkel formel. Man tar helt enkelt antalet klick som mailets länkar fått och delar det med antalet levererade mail. Om ett mail inte levererats korrekt blir man oftast meddelad om detta av sin email-klient och dessa mail sorteras bort ur statistiken. CTR-en brukar skrivas i procent, och för att få en procentsats tar man helt enkelt siffran och gångrar med 100. Vad som är en bra CTR varierar, men generellt kan man säga att 2–5% är en bra siffra. Det enklaste sättet att mäta sin framgång är genom att jämföra sina siffror med konkurrenter inom samma marknad. Dock är varje företag sin egen bästa motståndare och även om ens CTR-siffror är höga bör man sträva efter att hela tiden förbättra sina kampanjer och utskick.

Skillnad mellan TCTR och UCTR

När man talar om email CTR skiljer man mellan TCTR och UCTR. Den totala click thorugh raten (TCTR) är alla klick som registrerats. Unique Click Through Rate (UCTR) är alla de unika klick som en länk fått. Om samma person klickat tre gånger på en och samma länk ska detta registreras som tre TCTR men bara ett UCTR. Det är bra att ha koll på denna skillnad eftersom ens totala CTR-siffra ofta är högre än det unika antalet personer man faktiskt nått fram till.

Både TCTR och UCTR är viktiga verktyg för att förstå hur effektiva kampanjer är, men på olika sätt. TCTR ger en bild av populariteten, antalet delningar och effekten av kampanjen. UCTR ger dock en mer övergripande idé om hur många individer som faktiskt klickat på en länk.

Hur kan man öka CTR?

Det finns flera sätt att öka sin CTR, och det första steget är att ha koll på hur bra ens siffror är. Därför är det absolut viktigaste att kontinuerligt mäta sina resultat. När man fått koll på sina kampanjer blir de lättare att kontrollera och maximera. Andra bra tips till den som vill öka sin CTR är:

Call to action

Det är vanligt att man pratar om call to action (CTA) inom marknadsföring, och detta är också ett av de mest effektiva sätten att öka sin CTR. Call to action innebär att man uppmanar den som öppnat mailet till en viss handling. Vanliga exempel på CTA är ”köp nu!” eller ”testa gratis!”. Om man inkorporerar CTA i sina utskick ökar man chansen att mottagaren faktiskt svarar på det sätt man vill. Ett bra sätt att använda CTA för att öka sin CTR är genom att använda sig av ett enda budskap som man vet fungerar. Om man utsätter mottagaren för massor av val i samma kampanj riskerar man att förvirra och därför inte få några klick. En enda länk med ett riktigt bra CTA är det mest framgångsrika sättet att få klick.

Väl genomtänkt ämnesrad

Utöver att länken i sig bör uppmana mottagaren till handling genom CTA så behöver också själva innehållet i mailet vara intressant. Det bästa sättet att förmedla detta till mottagaren är genom en väl genomtänk ämnesrad. Många får tonvis med mail varje dag och om ämnet verkar ointressant raderas dessa ofta utan att ens öppnas. Ett email som fungerar bör relatera till målgruppen och locka till att öppna mailet. Ofta väljer man att inkorporera CTA i ämnesraden för att göra mailet mer attraktivt. Detta kan exempelvis vara genom att tipsa om ett tidsbegränsat erbjudande.

Visuellt material

En annan viktig del av CTR är att ha väl genomtänk och spännande visuellt innehåll. Bilder är ett mycket bra sätt att väcka intresse hos mottagaren och smart visuellt material har visat sig ha god effekt på CTR. Bilderna bör dock vara relevanta och utvalda för att stärka kampanjens budskap.

Email CTR – Ett smart och enkelt sätt att lyckas

Email CTR är ett relativt enkelt sätt att skapa bra och framgångsrika kampanjer. I slutändan är det viktigaste att mäta och hålla koll på sina siffror kontinuerligt, men man behöver också analysera sina utskick. Om ett visst utskick har en bra CTR medan ett annat får låga siffror kan man jämföra dessa kampanjer för att se vad som funkar bäst för en specifik målgrupp.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.