Marknadsföring

En guide till personliga kampanjer – Trender att hålla koll på samt hur man skapar den bästa strategin

Daniel Nilsson

En guide till personliga kampanjer – Trender att hålla koll på samt hur man skapar den bästa strategin

Personlig kommunikation blir allt viktigare, även inom affärsvärlden. Detta bör vara en central del av kommunikationsarbetet hos alla företag, men särskilt de större som ofta upplevs som svårare för kunder att relatera till. Med flera olika kanaler och kommunikationsvägar öppnas möjligheten att knyta an till sina kunder på ett mer framgångsrikt sätt. De som inte utnyttjar detta hamnar ofta på efterkälken och riskerar att förlora kunder som söker sig till konkurrenter som är lättare att knyta an till. På samma sätt kan den som vill ligga steget före använda sig av personliga kampanjer som en konkurrensfördel. För att lyckas få till en personlig touch på sina kampanjer gäller det att ha en bra strategi för detta. I detta blogginlägg går vi igenom hur man bygger upp en sådan.

Därför är personliga kampanjer viktiga – Fyra centrala anledningar

Personliga kampanjer innebär att man skräddarsyr sin kommunikation baserad på sin kundgrupp. Det innebär att kunderna kommer att känna sig mer sedda och inkluderade. För att förklara hur detta fungerar har vi tagit fram de fyra främsta anledningarna till att personliga kampanjer fungerar så bra.

  1. Kunder förväntar sig mer av företag idag.

I takt med att individer och företag fått fler mötespunkter genom sociala medier har också förväntningarna stigit. Kunder nöjer sig ofta inte längre med att företaget tillhandahåller en viss tjänst. Man vill också känna att man kan relatera till företaget, och att man delar vissa grundläggande värden.

  1. Fler köp görs då kunder möts av mer personligt innehåll.

Sannolikheten för att en kund ska handla av ett företag har visat sig öka i och med personliga kampanjer. Det säger sig självt att dessa kampanjer därför bidra till att stärka ett varumärke, och samtidigt generera en högre avkastning.

  1. Kunder föredrar varumärken som är mer personliga.

Särskilt för större företag med konkurrenter inom samma bransch spelar personliga kampanjer en stor roll då man vill sticka ut från mängden. Här kan man, genom att skapa en relation till kunden, säkerställa en konkurrenskraft som sätter de andra aktörerna ur spel.

  1. Personliga mail och utskick öppnas oftare.

Då ett mail eller ett utskick är skräddarsytt för att nå fram till kunden är chansen betydligt större att det faktiskt öppnas och läses. Hur mailets ämnesrad är formulerad har visat sig spela stor roll för huruvida mailet öppnas eller lämnas oläst. Det har också visat sig positivt att använda kundens förnamn som ett sätt att väcka uppmärksamhet.

Tips för en lyckad strategi för personliga kampanjer

Att personliga kampanjer fungerar och är viktiga för att hänga med i utvecklingen är uppenbart, men hur går man egentligen till väga då man ska sätta ihop en personlig marknadsstrategi? Genom att följa dessa steg kan man skapa, och löpande utvärdera, sin personliga marknadsföring.

Jämför

För företag som befinner sig en konkurrenskraftig bransch gäller det att hitta knep för att häva sig över sina konkurrenter. Inom marknadsföring gäller det därför att hålla koll på hur andra företag beter sig och lockar till sig kunder. Genom att jämföra den egna strategin med konkurrenternas kan man lära sig vad som fungerar bra och mindre bra. Man bör dessutom plocka de delar som är framgångsrika för andra företag, och implementera dessa i det egna arbetet.

Samla in data

Hela grundstenen i personliga kampanjer är att man har koll på sina kunder. Det är just denna information om ens kundsegment som gör att man kan skräddarsy kampanjerna för att passa för precis rätt personer. Därför behöver man samla in så mycket data man kan innan man börjar designa utskicken. Man kan antingen samla in data baserad på segmentering, och utforma innehållet på det sätt man tänker sig ska passa en framtida målgrupp. Man kan även samla in data baserad på tidigare kunder.

Analysera data

Om man samlat in data kring en befintlig kundgrupp blir nästa steg att analysera informationen. Vad har ens kunder gemensamt? Genom att ta reda på detta kan man förutse vilken typ av individer som kan bli framtida kunder, och vart man därför bör fokusera sina utskick.

Utforma -och omforma - den bästa strategin

När man har koll på sin marknad, har samlat in sin data och dessutom analyserat den kan man börja utforma sin marknadsföringskampanj. Den kan vara bred eller smal, enkel eller mångsidig, men genom att den är personlig har man redan vunnit mycket. Personliga utskick kan ske över mail eller fysiskt i brevlådan, vad som är bäst beror på kampanjens mål och kundernas preferenser. Det viktigaste steget är dock det sista: En lyckad personlig marknadsföringsstrategi bör hela tiden omformas. Kunder kan ändra beteenden, och nya kunder kan tillkomma. Genom att regelbundet göra nya datainsamlingar ser man till att hålla koll på sin målgrupp.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.