Utskick

Skräddarsy ditt kundsegment – så använder du dessa 3 viktiga filter

Daniel Nilsson

Skräddarsy ditt kundsegment – så använder du dessa 3 viktiga filter

När man letar efter sätt att hålla sitt företag relevant är kundsegmentering ett måste. Många spenderar dyrbara resurser såsom tid och pengar på att göra omfattande kampanjer utan att det ger goda resultat. Att rikta sig blint till alla blir dyrt och ineffektivt, medan en mindre kampanj kan göra stor skillnad om den riktar sig till rätt grupp. Segmentering är därför ett mycket bra verktyg för att identifiera sin kundgrupp och fokusera sina resurser där de faktiskt påverkar. Det finns många olika sätt att segmentera sin marknad. Två av de vanligaste är demografisk och geografisk segmentering. Vår tjänst hos Optimal Kommunikation erbjuder en lång rad av olika filter för segmentering. I denna artikel går vi närmare in på hur du kan applicera de tre filtren ”ålder”, ”kön” och ”boendeform” så att du snabbt kan skapa en effektiv marknadsföring.

1. Ålder

Det finns många anledningar att segmentera sin kundgrupp efter ålder. Många produkter är inte relevanta för vissa åldrar och när ens reklam når dessa blir den därför onödig. Ett universitet vars reklam hamnar hos pensionärer kommer inte nå stor framgång med dessa utskick. Samtidigt kan vissa typer av mediciner göra större nytta hos den äldre befolkningen än hos den yngre. Marknadssegmentering ligger i allas intresse eftersom också individen nås av reklam som kan vara relevant för denne.

2. Kön

Genom att dela upp marknaden efter kön kan man nå stor framgång. Många företag utvecklar produkter som helt enkelt enbart riktar sig till kvinnor eller män. Då vill man självklart att ens produkt ska nå den målgrupp den var tänkt för, och inte slösa tid på att göra utskick som inte genererar något intresse. Här kan Optimal Kommunikation hjälpa ert företag att med enkla medel bli mycket effektiva.

3. Boendeform

När man segmenterar marknaden genom kundgruppens boendeform pratar man om både demografisk och geografisk segmentering. Detta innebär att man förhåller sig var och hur kunden bor. Då kan man exempelvis ta hänsyn till klimat, kundens sociala situation och hur mycket kunden konsumerar. Här följer några exempel på segmentering efter boendeform och hur det kan gynna ett företags marknadsföring.

Villa

Personer som bor i villa har till skillnad från de som bor i lägenhet ofta tillgång till en trädgård. Dessutom finns mycket annat som en villaägare kan vara intresserad av såsom vissa typer av försäkringar och hemmafix.

Flerfamiljshus

Kunder som bor i flerfamiljshus har ofta vissa bestämda avtal som kan vara bra för företag att ha kunskap om. Det kan dessutom ofta vara intressant att göra samma utskick till alla boende i huset.

BRF

En bostadsrättsförening innebär att alla som bor i huset också äger det tillsammans. Därför kan det vara intressant att vända sig direkt till föreningen om man säljer en produkt som kan passa för alla hushåll. En bostadsrättsförening har också ekonomiskt ansvar och behöver göra årsredovisningar och kan därför vara intresserade av olika redovisningsföretag.

Fritidshus

Ägare av fritidshus åker ofta dit ett par gånger om året och behöver då göra större underhåll på hus och trädgård. Här kan det fungera att marknadsföra produkter för hemmafix, trädgårdsvård och fritidsnöjen såsom sport, spel och grill.

Konsumtionskraft

Hur mycket ett hushåll konsumerar kan vara av stort intresse vid kundsegmentering. En stark konsumtionskraft är ofta mycket intressant eftersom den ökar chansen att kunden köper en produkt.

Storlek på bostad/Antal rum

Beroende på vilken produkt företaget säljer kan storleken på bostaden spela stor roll. Dessutom kan det vara intressant att veta hur många rum bostaden har eftersom det kan vara en indikation på hur många som bor i hushållet samt hur många unika rum som finns att inreda.

Våningsplan

Vilket våningsplan man bor på kan också bestämma huruvida kunden blir intressant eller inte. Ett företag som säljer fönsterfilm för skydd från insyn kan bli betydligt mer framgångsrika om de endast vänder sig till dem på bottenvåningen.

Barn/inte barn

En av de mer uppenbara segmenteringarna är att vända sig till dem som har barn eller inte. Många produkter är helt enkelt enbart intressanta för familjer med barn i hushållet.

Telefonnummer

Genom att segmentera efter telefonnummer kan man säkerställa att utskick genom sms hamnar där man vill. Denna segmentering kan ske genom att exempelvis skicka till en viss landskod eller operatör.

Postort, via kartverktyg

Att segmentera sin kundgrupp efter postort är en typ av geografisk segmentering som kan vara mycket effektiv. Den kan exempelvis vända sig till en kundgrupp som bor i ett visst klimat och därför skulle vara intresserad av en viss produkt. Lokala företag kan också vinna mycket på att vända sina kampanjer till de kunder som bor i närområdet.


Kom i gång med kundsegmentering

Att segmentera sin marknad innan man gör sina utskick har länge varit en självklarhet för många företag, och de som inte börjat hamnar snabbt på efterkälken. Dessa filter är några av de mest effektiva, men det finns många fler sätt att dela upp sin marknad på det sätt som gynnar ens verksamhet allra bäst. Dessutom kan man använda ett flertal filter på samma gång, och alltså dela upp marknaden efter ålder, kön och boendeform samtidigt. Kom i gång med kundsegmentering genom Optimal Kommunikation och se hur och var era utskick gör mest nytta.Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.