Utskick

5 designprinciper du borde känna till – så lyckas du med din grafiska design i utskick

Daniel Nilsson

5 designprinciper du borde känna till – så lyckas du med din grafiska design i utskick

När företag ska göra utskick finns det en hel del saker att tänka på, åtminstone om man vill att utskicket ska få lyckad respons. Ofta handlar det om att svara på ett erbjudande eller en annons. Men för att läsaren ska svara på utskicket behöver det såklart även vara utformat på rätt sätt, både sett till design och färgval men givetvis även själva innehållet. Vi går igenom fem designprinciper för att lyckas med ditt utskick.

  1. Det gyllene snittet

Det gyllene snittet har används av konstnärer i tusentals år och är helt enkelt ett sätt att dela in en sträcka eller yta i harmoniska proportioner. Redan i antikens Grekland användes det gyllene snittet, främst av konstnärer som ville fånga åskådarens blick. Man kan använda det gyllene snittet för flera olika saker, bland annat tavlor och fotokonst, men även inom grafisk design, hemsidor och utskick. Själva designen för ett utskick har mycket att tjäna på att utformas enligt det gyllene snittet. Då fångar man blicken hos åskådaren och det känns trevligare att titta på utskicket. Mycket forskning har gjorts om huruvida det gyllene snittet faktiskt fungerar och resultatet är häpnadsväckande. Även när man bygger hemsidor kan det gyllene snittet användas som ett kraftfullt redskap för att skapa en design som är harmoniskt för ögat.

För att applicera det gyllene snittet på utskickets utseende ska du dela in utskicket i två delar, den enda längre och större än en den andra. Du kan tänka att du delar in utskicket i tre delar, varav två tredjedelar hamnar i en ruta och en tredjedel i en ruta. Där de två rutorna möts ligger det gyllene snittet, här bör du placera det viktigaste ur designsynpunkt, som en bild eller liknande. Ögat kommer genast att dras mot den punkten på utskicket samtidigt som den övriga helheten känns mer vilsam för ögat.

  1. Färgval

Färgval av ditt utskick har större betydelse än vad man kan tro. Färgpsykologi är dock ganska komplicerat och en invecklad lära. Färgerna du väljer för ditt utskick kommer påverka vilka känslor du drar igång hos åskådaren och kan helt och hållet vara avgörande för hur mottagaren kommer att svara på ditt erbjudande. En viktig faktor när du väljer ut färgkombinationer är att kombinera komplementfärger med harmoniska färger. Vad är då komplementfärger?

  • Två färger som ligger så långt ifrån varandra som möjligt i ett färghjul, exempelvis:
  • Orange och blå
  • Grön och röd
  • Lila och gul

Och vilka är de harmoniska färgerna?

Harmoniska färger handlar om att välja två eller flera färgkombinationer som harmonierar med varandra. De kan vara olika färger beroende på vilken känsla du vill få fram. Som grund är det bra att välja ut en färg som kommer stå för cirka 75 % av färgvalet på utskicket och övriga 25 % blir resterande färger. Färger som skapar en fin harmoni kan både vara komplementfärger men också färger som går i samma skala, som flera nyanser av blått eller gult.

  1. Vårt perifera seende är dåligt

Periferiseendet innebär allt som vi inte fokuserar blicken på. När vi kollar på något ser vi endast cirka 1-2  % i full skärpa. Övriga 98-99 % är periferiseende, alltså det som vi ser lite suddigt ut mot vänster och höger. Periferiseendet är oskarpt och vi ser inte särskilt bra där, men vi kan ändå uppfatta rörelse mycket väl i periferin. När du utvecklar ett utskick är det alltså viktigt att ha periferiseendet i åtanke. För att dra blicken till sig kan du arbeta med såväl videor som rör sig (något som uppfattas väl av periferiseendet) samt med olika färgval.

  1. Typografi

Typografin hör till en av de viktigaste delarna inom kommunikation. När man pratar om typografi pratar man ofta om synlig och osynlig typografi där osynlig typografi är text där man inte vill att själva utformningen ska stjäla uppmärksamheten. En vanlig boksida är ett bra exempel på osynlig typografi. Vad är då synlig typografi? Med synlig typografi syftar man på design som förstärker budskapet och textens innehåll. Detta kan göras på många sätt, bland annat genom andra fonter, större bokstavsstorlek samt med användandet av olika färger. I ett utskick är synlig typografi väldigt viktigt eftersom du behöver fånga uppmärksamheten snabbt.

  1. Visuell hierarki ger ordning och struktur

För att ett utskick ska ge effekt ska mottagaren vilja läsa innehållet och förstå budskapet. Om ett utskick ser för rörig ut och saknar visuell hierarki, vet inte mottagaren vart hen ska börja läsa och väljer då hellre att kasta utskicket i papperskorgen. Visuell hierarki handlar alltså om ordningen och upplägget hos utskicket eller hemsidan där man gör det enkelt för ögat att följa en viss ordning. Olika sätt att göra detta på är genom att välja en kraftig rubrik som blicken dras till först, för att sedan leda blicken nedåt mot introduktion och innehåll. Genom att kombinera kraftig rubriksättning med luftiga partier, punktlistor och bilder, gör du att innehållet enklare tas emot.Läs om hur du kan göra dina utskick mer personliga här.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.