Adressregister

Köpa adresser – Så når ni rätt mottagare vid rätt tillfälle

Daniel Nilsson

Köpa adresser – Så når ni rätt mottagare vid rätt tillfälle

Att nå ut till nya kunder är inte alltid det enklaste, och ofta fastnar företag redan vid det första steget: skapandet av adresslistor. Oavsett vilken typ av företag det handlar om är marknadsföring genom utskick helt nödvändigt för att bygga nya kundrelationer. Samtidigt tar det tid att hitta rätt kontakter och hålla sina adressregister uppdaterade. För att förenkla denna process kan man därför välja att köpa adresser och få färska data direkt från uppdaterade databaser. Genom detta förenklar man processen och kan fokusera på kontakten med de nya kunderna. I denna text har vi samlat information kring adressköp, vilka fördelar som finns och vad man bör hålla koll på.1. Öka er räckvidd och hitta nya kunder

Den vanligaste anledningen till att köpa adresser är att nå ut till fler och samtidigt bredda sin räckvidd. Om man redan har ett utarbetat kundsegment och vet exakt vilken typ av personer man vill nå kan man få hjälp att hitta tvillingar till de kunder man redan har. På detta sätt vet man att informationen i utskicken kommer att vara intressant för mottagaren, även om denna inte hört talas om företaget innan. Det finns ingen direkt gräns för hur stort man kan göra sitt adressregister, utan det är helt enkelt kundgruppens demografi och företagets önskemål som styr detta. Genom att köpa en lista med uppdaterade och intressanta adresser ökar man därför sina leads på ett effektivt sätt.

2. Spara in på tid och resurser

En av de absolut främsta anledningarna till att köpa adresser är att spara tid och resurser som kan läggas på annat arbete. Att skapa en omfattande adresslista är nämligen en mycket tidskrävande process. Först behöver man utforska och utforma sina egna önskemål och sedan behöver man hitta adresser till de personer som passar in i denna grupp. Dessutom bör man se till att adresserna är uppdaterade och att man verkligen når ut till rätt person. Genom att köpa ett adressregister får man rätt kontakter direkt och kan i stället fokusera på att hålla god kontakt med sina befintliga kunder och annan central företagsverksamhet.

3. Utforska en ny marknad

Då man bestämt sig för att bredda sin marknad och hitta nya kunder kan det vara svårt att veta var man ska börja. Man har kanske redan ett utarbetat register med kontaktuppgifter till de kunder man känner till, men den nya marknaden är okänd och därför svår att nå. Här kan köp av adressregister vara en snabb och kostnadseffektiv lösning som gör det enklare att växa. När man köper en adresslista kan man dessutom skräddarsy sitt segment utefter de exakta önskemål man utformat för den nya marknaden.

Vad är tvillingdata?

Då man vill köpa adresser för att hitta nya kunder men samtidigt har hittat en perfekt målgrupp är det smart att fokusera på sina befintliga kunders tvillingar. Det innebär att personer som antas ha liknande önskemål som de kunder man redan har letas upp och man får tillgång till deras adresser. På detta sätt vet man att ens utskick kan intressera kundgruppen men man når också ut till personer som man inte annars hade nått.

Fördelar med att köpa adressdata framför att skapa sina egna listor

Att skapa adresslistor är ett tidskrävande uppdrag. Om man själv ska sitta och göra detta får man räkna med veckor eller till och med månader innan man har ett tillräckligt omfattande adressregister. Under denna tid kan adresser ha ändrats och potentiella kunder redan förlorats till andra företag. Genom att köpa adresslistor säkerställer man därför att tid och resurser kan läggas på marknadsföring och man riskerar inte att gå miste om intressanta affärer. Dessutom kan man få hjälp att fokusera sitt kundsegment då man lägger en beställning på adresser, och på detta sätt nå ut till personer som verkligen är intresserade av ens tjänst.

Se till att köpa GDPR-säkert

Det är viktigt då man köper adresser att man väljer ett företag som följer rådande lagstiftning. GDPR säkerställer integritetsskydd av individers data och detta påverkar såklart vilken typ av information som får lagras, hur den bör lagras och hur länge. Genom att se till att de adresslistor man köper är sammansatta på ett GDPR-säkert sätt slipper man huvudbry gällande regler och lagar. Man bör därför alltid se till att det företag man väljer att köpa sina adresser från har koll på detta och dessutom kan hjälpa en att sköta om sina adresslistor på rätt sätt.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.