Utskick

Så kommunicerar ni kvalitet med era trycksaker

Daniel Nilsson

Så kommunicerar ni kvalitet med era trycksaker

Trycksaker är något som de flesta företag använder och implementerar som en del av sin verksamhetsstrategi. De hjälper ens befintliga och framtida kunder att få en bild av företaget, och då de är smart utformade fungerar de som en påminnelse eller upplysning om varumärkets existens. De utgör en särskilt viktig ingrediens i dagens digitala marknadsföringsvärld. Det erbjuder de varumärken som tar vara på möjligheten ett tillfälle att sticka ut och synas i förhållande till konkurrenterna.

För att lyckas bäst med sina trycksaker behöver man dock hålla koll på vissa saker. Designen och distributionen är två delar som spelar roll vid utformandet av en smart marknadsföring genom fysiska utskick. Vi har därför samlat fyra smarta tips för hur man kommunicerar kvalité genom sina trycksaker.

4 tips för framgångsrika trycksaker

Bra och smart design

Trycksaker fungerar om de syns, och därför är det designen som är central då det kommer till smarta trycksaker. Designen bör påkalla uppmärksamhet och samtidigt kommunicera företagets identitet på ett effektivt sätt. Om man behöver hjälp med layout eller varumärkesdesign bör man ta hjälp av en professionell aktör, annars riskerar trycksakerna att utstråla fel budskap.

Bra trycksaksdesign betyder inte bara att ens logga syns i trycksakerna, utan komposition, layout och färgsättning är minst lika viktiga komponenter. Det ska vara enkelt för den som ser trycksaken att ta till sig informationen, oavsett om det är en affisch, ett visitkort eller ett flygblad.

Val av material

Utöver att designen ska kommunicera kvalité och identitet är materialet minst lika viktigt. Material är en av de främsta kvalitetsmarkörerna, men glöms trots det ofta bort. Det är lätt att fokusera på att trycka så mycket som möjligt till ett billigt pris, men här kan faktiskt kvalitet ibland vara viktigare kvantitet. Ett informationsblad som tryckts på ett lite finare papper kan fånga kundens uppmärksamhet och få en längre livslängd, och blir på detta sätt synligt för fler.

Dock är det minst lika viktigt att man har koll på när materialets kvalité är mindre avgörande och inte lägger för stor del av sin budget på dyrt, glansigt papper inför varje tryck. Att hitta en balans och en fungerande strategi för trycksakernas utformning kan vara en stor hjälp då man planerar sina framtida utskick.

Val av trycksaksprodukter

Man bör även fundera på vilken typ av trycksaker som passar ens varumärke. Mäklare väljer exempelvis ofta att skicka ut broschyrer till grannskapet om nyligen sålda objekt. Ett lokalt café kan vinna mer på att skicka ut informationsblad kring öppettider med ett rabatterat erbjudande för nya kunder. Trycksaken ska avspegla verksamheten och förmedla information om verksamheten på ett framgångsrikt sätt, samtidigt som den ska vara intressant för mottagaren.

Glöm inte bort distributionen

Då man bestämt sig för design, material och typ av trycksak kommer det sista, och kanske viktigaste, steget: distributionen. Att bara skicka ut sina trycksaker till en alltför stor kundkrets är ofta ett misstag, och man bör avsätta tid för planering kring sina utskick. Det finns mängder av kreativa sätt att distribuera trycksaker för att de ska påkalla mer uppmärksamhet. Ett exempel på distribution är genom segmenterade direktutskick, där trycksaken når precis rätt kundgrupp. Man kan även välja att dela ut flygblad eller broschyrer på ett evenemang. Distributionen ska inte lämnas åt slumpen utan bör vara precis lika välplanerad som resten av trycksaksstrategin.

Bra trycksaker signalerar:

En seriös och positiv bild av företaget

Även om man som företag har skrivit bra kommunikationstexter behöver dessa kombineras med kvalitativa trycksaker. Om man förklarar att man tar sina kunder på allvar och utlovar högklassiga produkter eller tjänster kan detta upplevas som tvivelaktigt om man samtidigt har slarvigt designade trycksaker. För att skapa en identitet kring sitt varumärke som känns trovärdigt och genomsyrad av hög standard gäller det att dessa värden syns i all ens kommunikation. Trycksakerna ska därmed användas för att stärka varumärket.

Respekt gentemot era kunder

I dagens marknadsklimat, där kunder har stor makt och själva väljer vilka företag de vill handla från, gäller det att visa respekt gentemot kunderna i allt man gör. Kunden kan nämligen känna sig sviken eller lurad om den plötsligt upplever att det företag den valt inte lever upp till förväntningarna. God kvalité signalerar att man bryr sig om sina kunder och värderar deras åsikter. Trycksaker som upplevs som genomarbetade, intressanta och väldesignade kan i slutändan hamna där de faktiskt syns, exempelvis på ett soffbord eller en receptionsdisk. På detta sätt kan befintliga kunder hjälpa till att värva nya, utan att man behöver göra särskilt mycket.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.