Utskick

Så ökar du öppningsfrekvensen på dina mailutskick

Daniel Nilsson

Så ökar du öppningsfrekvensen på dina mailutskick

De flesta av oss är väl medvetna om vad en överfull inkorg innebär, och hur denna tenderar att fyllas på dagligen med diverse utskick fullproppade med information och reklam från olika företag och medlemsgrupper. Oftast räcker det med ett snabbt ögonkast på ämnesraden för att avgöra om mejlet är värt att öppna eller ska förflyttas direkt till den digitala papperskorgen. Att använda sig av mejlutskick för att nå ut till sina kunder är med andra ord en riktig utmaning, inte minst med tanke på att det finns en mängd konkurrerande aktörer som också kallar på uppmärksamhet!


Trots utmaningarna kan mailutskick emellertid vara både en produktiv och kostnadseffektiv strategi för marknadsföring. Det finns dessutom diverse knep man kan använda sig av för att öka öppningsfrekvensen på sina mailutskick. I detta blogginlägg får du värdefulla och enkla tips som kan appliceras på en gång, så att ditt hårda slit når dina kunder istället för att göra sällskap med andra oöppnade mejl i en redan överfylld skräpkorg!


Öppningsfrekvens – vad är det för något?

Innan vi går in på tips och trix för att göra mailutskicken mer framgångsrika är det till att börja med viktigt att först veta vad en öppningsfrekvens är och när denna kan anses framgångsrik. Öppningsfrekvens handlar kort och gott den mängd mottagare som väljer att öppna ett mailutskick i förhållande till dem som väljer att inte göra det. Oftast har man en mycket kort stund på sig att skapa tillräckligt med intresse, för att mottagaren ska välja att ta nästa steg i processen. Givetvis är resultatets framgång direkt kopplat till vilket mål man hade med sitt utskick, men man brukar tala om att en öppningsfrekvens som närmar sig 25 % räknas som ett riktigt gott resultat!


Fyra tips för ökad öppningsfrekvens!

Det handlar alltså om ett fåtal värdefulla sekunder. Det är den tid man har på sig för att fånga uppmärksamheten hos mottagaren, i syfte att denne ska välja att klicka på mailet och ta del av dess innehåll. Försvinnande snabbt, eller hur? Misströsta inte, det finns nämligen diverse knep för att använda dessa sekunder till din fördel. Här kommer fyra stycken som du kan applicera redan på nästa utskick!


  1. Förtydliga avsändaren

Se till att det tydligt framgår vem som är avsändare till mejlet, och att detta hamnar på rätt plats. Om mottagaren känner igen avsändaren ökar sannolikheten att mejlet öppnas, framförallt av de kunder som man redan lyckats bygga en relation med.


  1. Skriv till rätt målgrupp

Se till att du skickar mailet till rätt målgrupp, och att budskapet utformas efter denna! Vad är mottagarna intresserade av? Vilka behov har de, och vad ska de få för upplevelse av utskicket? Att utforma ett utskick som ska passa alla riskerar att inte fånga nyfikenhet hos någon alls.


Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att segmentera din målgrupp!


  1. Ämnesradens innehåll

Ämnesraden är det första som mottagaren ser och är alltså avgörande för att skapa tillräckligt med nyfikenhet för att vilja ta del av mejlets innehåll. Gör den intressant men undvik att överdriva eftersom det kan riskera att mottagaren blir besviken senare. Kanske finns det möjlighet att lägga in mottagarens namn? Det kan också vara en god idé att redan i ämnesraden tillsätta en lockande call-to-action, det vill säga den uppmaning du vill att mottagaren ska ta del av i syfte att ta nästa steg i processen (vilket exempelvis kan vara att klicka sig vidare till företagets hemsida eller anmäla sig till ett event).


  1. Välj rätt tidpunkt

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när man vill höja sin öppningsfrekvens är tidpunkten för sitt utskick. Utgå från din målgrupp, vad har denna vanligtvis för rutiner och när är denna mest tillgänglig? En sen söndagskväll eller tidigt en vardagsmorgon? Ett smart tips är att schemalägga utskicken, så att du är säker på att de når mottagaren när detta är som mest fördelaktigt.


Hur man vet att man skapat ett lyckat mailutskick

För att veta om ett mailutskick nått ett lyckat resultat är det nödvändigt att ha satt tydliga och mätbara mål som man kan följa upp. Till att börja med är det viktigt att klargöra syftet med mailutskicket. Vill man enbart dela information så kan öppningsfrekvensen vara en perfekt indikator att använda sig av för att avgöra om utskicket varit lyckat eller inte. Är syftet snarare att få mottagaren att klicka sig vidare till företagets hemsida eller anmäla sig till ett event, kan man behöva använda sig av andra mätmetoder.


Så kan du utforma ditt mailutskick för lyfta dem till nästa nivå!Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.