Direktmarknadsföring

Utskick

Strategier för direktmarknadsföring – Så lyckas ditt företag i sitt närområde

Daniel Nilsson

Strategier för direktmarknadsföring – Så lyckas ditt företag i sitt närområde

För att lyckas med sin affärsverksamhet gäller det att nå ut. Att kommunicera sitt budskap till befintliga och potentiella kunder på ett tydligt sätt är därför av största vikt. Detta har gjort direktmarknadsföring till ett viktigt verktyg. Direktmarknadsföring innebär att man segmenterar sin kundgrupp och kommunicerar direkt med denna, ofta genom tydliga uppmaningar och riktade erbjudanden. Kommunikationen kan ske på olika sätt och några vanliga vägar är direktutskick, telemarketing och mailkampanjer. Särskilt mindre företag som opererar lokalt kan vinna stort på direktmarknadsföring eftersom det är ett sätt att effektivisera en kampanj. På så vis sparar man pengar samtidigt som man ökar sin omsättning.

Fördelar med direktmarknadsföring

En framgångsrik direktmarknadsföring säkerställer lojalitet mellan företaget och dess kunder. Detta gör att man kan öka sin försäljning till de befintliga kunderna samtidigt som man skapar nya kontakter till en skräddarsydd publik. Den absolut största fördelen är dock träffsäkerheten. Den gör att man kan hålla sin marknadsföringsbudget låg samtidigt som man maximerar företagets return on investment (ROI).

4 strategier för en framgångsrik direktmarknadsföring

För att direktmarknadsföringen ska bli framgångsrik behöver man först och främst bygga en strategi för sina utskick. Strategin hjälper företaget att nå precis rätt kunder vid rätt tillfälle. En marknadsföringsstrategi gör det dessutom enklare att mäta och utvärdera sina kampanjer.

Sätt ihop en optimal kontaktlista

För att direktmarknadsföringen ska hamna där den gör skillnad är det viktigt med segmentering. Detta innebär att man skräddarsyr sitt kundsegment så att reklamen hamnar där den gör skillnad. Direktmarknadsföring kan nämligen upplevas som påträngande om den hamnar i händerna på kunder som inte alls ingår i företagets målgrupp. Denna typ av reklam är inte positiv för företaget och därför är det viktigt att man håller sin kontaktlista optimerad och uppdaterad.

Ett lokalt företag kan dra stor nytta av segmentering genom att fokusera sina utskick i det område man är verksam i. Samtidigt kan man ytterligare segmentera utskicken efter faktorer som ålder, kön och beteenden. På så vis kan man själv utforma en optimal kontaktlista som passar ens verksamhet, något som både företaget och kunderna vinner på.

Mät och analysera resultat

Särskilt för mindre företag är det viktigt att den budget man avsätter till kampanjer och reklam verkligen ger avkastning. För att säkerställa att så är fallet är det viktigt att man analyserar sina kampanjer både under och efter genomförandet. Detta kallas mätbarhet och är ett stort plus med direktmarknadsföring. Jämförelsevis kan en kampanj av typen indirekt marknadsföring som riktar sig brett för att exempelvis skapa varumärkeskännedom vara svårare att analysera. En riktad direktmarknadsföringskampanj bestående av en tydlig call to action (CTA) går att mäta enkelt genom att helt enkelt se till dess framgång att aktivera kunden till handling. Genom att analysera sin direktmarknadsföring kan man undvika att misstag upprepas och lägga sina resurser på rätt saker.

Var tydlig

Eftersom direktmarknadsföring ofta har en tydlig CTA är det viktigt att kampanjen är lätt att förstå. Om man exempelvis skickar ut ett informationsblad om sin verksamhet till boende i närområdet kan man inkludera någon typ av erbjudande för att locka kunderna till handling. Kunderna ska snabbt kunna se vad du vill och vad de får ut av erbjudandet. Grafiskt bör detta vara tydligt presenterat i utskicket och omöjligt att missa. Tydlighet i en marknadsföringsstrategi gör skillnaden mellan de utskick som faktiskt gör skillnad och de som hamnar i papperskorgen.

Upprätthåll och vårda era kundrelationer

En stor fördel med direktmarknadsföring är att den kan hjälpa företag att bygga lojala och långvariga kundrelationer. Detta är särskilt viktigt om man arbetar i en mindre stad eller har en begränsad kundgrupp. En bra strategi för lojala kunder över tid är att segmentera sina kunder utefter om de interagerat med företaget tidigare. Då kan man säkerställa att man inte skickar ut ett och samma erbjudande till befintliga kunder flera gånger. En kampanj eller rabatt som särskilt riktar sig mot ens stamkunder gör att dessa känner sig uppskattade och engagerade att bidra till företagets framgång.

Att akta sig för…

Även om direktmarknadsföring i grunden är ett positivt och användbart verktyg behöver man säkerställa att man använder den rätt. Eftersom utskicken ofta är personliga och tydligt uppmanande kan de ge upphov till negativa känslor om de hamnar hos fel personer. Ett utskick med fel namn, fel kön eller helt fel budskap kan upplevas av mottagaren som oprofessionellt. Därför är segmentering A och O när det kommer till direktmarknadsföringens framgång. Genom att ha en välplanerad och genomtänkt strategi för sin direktmarknadsföring säkerställer man därför att ens kampanjer lyckas.

Daniel Nilsson

Daniel har startat och utvecklat flera framgångsrika företag och kommer från en entreprenörsfamilj. Hans morfar startade hälsobutik på 50-talet, mamma har startat en BodyShop, hundpensionat och drivit en camping.